Start Support Spørsmål og svar Viktig å huske på før du tar kontakt med support
Få gratis råd og befaring

Før du tar kontakt med support:

  • Se om du finner en løsning i "Spørsmål og svar" eller se i brukermanualen.
  • Kontroller at samtlige termostater er åpne.
  • Kontroller at sikringer og jordfeilbrytere ikke er utløst.
  • Kontroller at riktig driftsinnstilling er valgt.
  • Kontroller eventuelle filter.
  • Kontroller at dine radiatorer er avluftet.
  • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.