Viktig å huske på før du tar kontakt med support

  • Finn en løsning i Spørsmål og svar eller se i brukermanualen.
  • Kontroller at samtlige termostater er åpne.
  • Kontroller at sikringer og jordfeilbrytere ikke er utløst.
  • Kontroller at riktig driftsinnstilling er valgt.
  • Kontroller eventuelle filter.
  • Kontroller at dine radiatorer er avluftet.
  • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.