Start Kunnskapsbank Forsikring
Mor med barn ved basseng

Varmepumpeforsikring

Økt trygghet

Når du forsikrer varmepumpen, gjør du en ekstra god investering. Med varmepumpeforsikring er varmepumpen sikret mot uforutsette skader fra dag én, og er et nyttig og rimelig tillegg til femårig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Den gir deg økt trygghet i opptil 18 år. Gjennom Arctic forsikring kan du beskytte varmepumpen din mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil.


Kostnadsfritt under reklamasjonstiden

Registrerer du forsikring samtidig som du får varmepumpen installert, har du risikofri reklamasjonsrett de første 5 årene. 

Forsikringen utvider reklamasjonsretten til også å gjelde en maskinskadeerstatning. Det er et godt tillegg til reklamasjonsretten og er helt kostnadsfritt. Når reklamasjonstiden er over, velger du selv om du vil forlenge forsikringen for en årlig kostnad. Da kan du forsikre varmepumpen i opptil år 18.

Uforutsette skader som oppstår i forbindelse med lyn, snø og storm blir inkludert i forsikringen dersom du tegner forsikring for år 6 allerede fra dag 1. Du får muligheten til å tegne forsikring for år 6 når du registrerer deg for de 5 første årene. Det er selvfølgelig valgfritt, men da er du sikret mot feil som skyldes ytre skader som snøras, lynnedslag og storm. Forsikringen blir fornyet årlig. Fra og med år 7, vil forsikringssummen øke. Da vil du få tilbud fra Arctic om du ønsker å fornye forsikringen, samt beløpet å betale.

Se fullstendige vilkår på Arctic sin nettside (ekstern lenke)».

Forsikre hele varmeanlegget

Forsikringen omfatter i tillegg til varmepumpen, også originaltilbehør og annet utstyr til varmesystemet (eks. sirkulasjonspumpe, el-kassett, gulvvarme og radiator) som er kjøpt samtidig gjennom en av våre autoriserte forhandlere som kjøper utstyret fra importøren av NIBE i Norge, ABK-Qviller AS » . Våre autoriserte forhandlere hjelper deg med å velge et varmeanlegg som kan forsikres i sin helhet.

Unngå aldersfradrag

Forsikringen dekker uforutsette skader, også skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm. Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden. Se fullstendige vilkår på Arctic sin nettside (ekstern lenke) ». Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering.

For å tegne varmepumpeforsikringen, må du ha kjøpt og fått installert varmepumpen fra en av våre autoriserte forhandlere» . Varmepumpen skal registreres i forbindelse med kjøpet, og senest ett år etter installasjonsdato. Forsikringen må registreres av deg eller forhandleren/montøren. Spør forhandleren om varmepumpeforsikring eller chat med oss.

Les mer og tegn forsikring
NIBE-forhandler

Få hjelp til å velge varmepumpe

En autorisert forhandler kan gi tips og råd for hvilken løsning som passer best hjemme hos deg.

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Trær

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

KUNNSKAPSBANK

KUNNSKAPSBANKesc