Forsikring
Trygg drift i

opptil 18 år

For både bolig og næringsbygg

Forsikring på varmepumpe

Varmepumpeforsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 18 år.

Gjennom Arctic forsikring kan NIBE tilby deg beskyttelse mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på din varmepumpe.

Kostnadsfritt under reklamasjonstiden

Du kan forsikre varmepumpen mot uforutsette skader kostnadsfritt under varmepumpens 5-årige reklamasjonstid. Det er et godt tillegg til reklamasjonsretten. Når reklamasjonstiden er over, velger du selv om du vil forlenge forsikringen for en årlig kostnad. Da kan du forsikre varmepumpen opptil år 18!

Du får også tilbud om å tegne forsikring for år seks med én gang når du registrerer deg gratis for de fem første årene. Det er valgfritt, men da får du en enda bedres sikring mot feil som for eksempel skyldes ytre skader som snøras, lynnedslag og storm i alle de seks første årene!

Forsikre hele varmeanlegget

Forsikringen omfatter i tillegg til varmepumpen, også originaltilbehør og annet utstyr til varmesystemet, som sirkulasjonspumpe, el-kassett, gulvvarme og radiator, som er kjøpt samtidig gjennom en av våre autoriserte forhandlere som kjøper utstyret fra den norske NIBE-importøren ABK-Qviller AS. En av våre autoriserte forhandlere vil kunne hjelpe deg med å velge et varmeanlegg som kan forsikres i sin helhet.

Unngå aldersfradrag

Forsikringen dekker uforutsette skader, også skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm.

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

For skader som ikke dekkes av egen eiendomsforsikring trenger du bare å betale en egenandel på kr 1000,-. Det er ingen fradrag for alder.

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering.

Hva koster dette meg?

Priser på varmepumpeforsikring
Væske-vann varmepumpe

Luft-vann varmepumpe

Avtrekksvarmepumpe

kr 495,-

kr 695,-

kr 550,-

Engangskostnad for år 6 *

Engangskostnad for år 6 *

Engangskostnad for år 6 *

Kan fornyes til og med år 18

Kan fornyes til og med år 16

Kan fornyes til og med år 18
* Forsikringen fornyes årlig fra og med år 6. For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkår.
Du kan tegner forsikring kostnadsfritt innenfor varmepumpens reklamasjonstid.

‌  


Luft-vann varmepumpekr 695,- *Kan fornyes til og med år 16


Væske-vann varmepumpekr 495,- *Kan fornyes til og med år 18


Avtrekksvarmepumpekr 550,- *Kan fornyes til og med år 18

* Pris for år 6. Forsikringen forlenges årlig fra og med år 6. For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkår. Du kan tegner forsikring kostnadsfritt innenfor varmepumpens reklamasjonstid.

Har du ikke kjøpt varmepumpe enda?

En av våre autoriserte forhandlere vil kunne hjelpe deg med å velge et varmeanlegg som kan forsikres i sin helhet slik beskrevet ovenfor. Spør forhandleren om varmepumpeforsikring eller chat med oss!