Start Kunnskapsbank Referanser Griseoppdrett krever mye varme

Griseoppdrett krever mye varme

Griser liker varme, og NIBE har løsningen.

NIBE har løsningen: Griser liker varme.

Griseoppdrett krever mye varme til smågrisene. Men grisene produserer også en del varme – som man bokstavelig talt gjødsler med. Et område som vokser svært raskt, er å ta vare på overskuddsenergi fra forskjellige prosesser. Landbruket er en av bransjene som var tidligst ute.

Varmeslynger støpt inn i gjødselrennene

Svineoppdrett er en av landbruksnæringene som pleier å få kjeft i klimadebatten på grunn av det store energibehovet. Det skyldes blant annet at smågriser trenger mye varme.

Men nå kan grisene varme opp seg selv. Energiforbruket blir minimalt med en bergvarmepumpe der varmeslyngene er støpt inn i gjødselrennene. Ved å utvinne varme fra svinegjødsel kan en gård spare inn en investering på 600 000 kroner på et drøyt år.

Fra varmelamper til gulvvarme

Før var det varmelamper som ble brukt, men de siste årene har gulvvarme overtatt. Da gulvvarmen ble innført, ble det ofte brukt halmkjeler som ble "lastet" med store baller og kjørt inn med lastemaskiner. I dag er både halm og arbeidstid dyrere, og derfor er det nå stadig oftere "gjødselvarme" som blir brukt.

Svinegjødselen holder 37 grader når den er "ny". Den varmer opp den omgivende betongen i gjødselrennene til ca. 15 grader, og der ligger det "varmesamlende" slanger. Det gir en fantastisk effektivitet, ettersom man bare skal ha ca. 40 grader ut i varmesystemet.

Varmen som tas ut fra rennene, påvirker ikke gjødselens kvalitet. Den litt lavere temperaturen innebærer kanskje at fordampningen av ammoniakk og andre gasser reduseres noe.

Interessert i tilsvarende løsning?

Få gratis eksperthjelp
Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

REFERANSER

REFERANSEResc