Start Kunnskapsbank Referanser Oppgraderte til bergvarmepumpe
Bjørnar Rydheim foran huset sitt

Oppgraderte til bergvarmepumpe fra NIBE

– nå er det helt stille i huset

Byttet ut en eldre luft-vann-varmepumpe med bergvarme fra NIBE

På en høyde i Hunndalen i Gjøvik med flott utsikt over Toten ligger huset Bjørnar Rydheim (73) og kona fikk bygget i 2006. Det ble utstyrt med vannbåren gulvvarme og en luft-til-vann-varmepumpe. Etter hvert begynte det å bli mange problemer med varmepumpen, og høsten 2023 var den moden for utskifting.

– Jeg har en venn som fikk NIBE-varmepumpe i 2015 og er veldig fornøyd. Den trygghetsfaktoren gjorde at jeg valgte NIBE, sier Rydheim.

– Den investeringen får du igjen

Da valgte Rydheim å få boret en 180 m dyp energibrønn til en bergvarmepumpe.

– Bergvarme er mer stabilt, det er færre mekaniske ting enn med en utedel som står ute i vær og vind, poengterer han. Det betød en betydelig ekstrakostnad sammenlignet med bare å bytte ut varmepumpen. Rydheim synes likevel det var vel anvendte penger.

– Den investeringen får du igjen i verdivurdering og salg – eller andre får det igjen, mener han.

Sparer 75 % på oppvarming

Varmepumpen ble satt i drift i slutten av oktober 2023, og tre måneder inn i en ganske kald vinter ser resultatene gode ut.

– Jeg er veldig fornøyd! Jeg følger med på forbruket på varmepumpen, og til nå har vi fått rundt fire ganger mer varme enn den bruker i strøm, forteller Rydheim. Det tilsvarer 75 % spart energi sammenlignet med å bruke bare strøm til oppvarming.  

Grunnforholdene viste seg å være godt egnet for å hente ut bergvarme fra energibrønnen. 

– Vi har varme nok. Vi kan få 30 plussgrader når det er 20 minus, og da er jeg fornøyd! understreker Rydheim.

Fornøyd med termostatstyring

Montør Eric Marten hos GK Rør


Eric Narten har installert både varmepumpe og kjøleløsning hos Bjørnar Rydheim.
Foto: Bjørnar Rydheim

Det meste av varmen fra varmepumpen går til gulvvarme.

– Vi varmer opp om lag 140 kvadratmeter, og har termostatstyring på rommene. Det ser jeg som en stor fordel, sier Rydheim. I tillegg forvarmer varmepumpen varmtvann, som får ønsket temperatur via en elektrisk bereder. Med to godt voksne i huset blir det ikke så stort varmtvannsforbruk.

– Jeg dusjer hver dag etter trening, men jeg er kjapp! forteller Rydheim, som er svært aktiv både på sykkel og ski – eksempelvis med 2600 tilbakelagte km på ski i 2023-sesongen.

Smart og effektiv kjøling

Rydheim nøyde seg ikke med å bruke energibrønnen til oppvarming.

– Vi har et veldig praktisk kjølerom, men kjøleaggregatet begynte å bli litt skranglete. Så jeg spurte om ikke vi kunne bruke vann fra borehullet, forteller han. Det var en ny vri for GK Rør », som tok utfordringen på strak arm. De har til nå levert om lag 150 varmepumpeanlegg.

– Det er nesten bare fantasien som setter grensen for hva du kan bruke disse anleggene til, poengterer serviceleder Jon Espen Mjørud Hansen ved Gjøvik-avdelingen. GK satte opp en frikjølingskrets med en enkel viftekonvektor som leverer kald luft i kjølerommet. Både den og selve bergvarmeanlegget er installert av GK-rørlegger Eric Narten.

– Eric er både nøye og kundevennlig, fastslår Rydheim.

Teknisk rom
– Vi legger oss litt i selen for at anleggene skal være rette og pene, og se ordentlig ut, understreker Jon Espen Mjørud Hansen. Her har rørlegger Eric Narten anstrengt seg for å gjøre anlegget kompakt slik at det beslaglegger minst mulig bodareal for Bjørnar Rydheim.

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

REFERANSER

REFERANSEResc