Akkumulatortanker

Lagre energien i en akkumulatortank fra NIBE

Smart oppbevaring av naturens energi

En akkumulatortank er et magasin for lagring av varmt vann. En varmepumpe produserer mer energi enn varmeanlegget bruker til enhver tid. Med en akkumulatortank tar du vare på overskudsvarmen som produseres med lite varmetap over lengre tid.

Gir driftssikkerhet og lengre levetid på varmepumpen

En akkumulatortank fra NIBE vil sørge for jevnere temperatur til varmeanlegget, den vil ta bort evnetuelle "kneppinger" i gulvvarmerør samt at den sørger for bedre driftssikkerhet og lengre levetid på varmepumpen. NIBE har en rekke forskjellige størrelser og typer akkumulatortanker. Alt i fra akkumulatortanker for tilkobling til vedkjeler, akkumulatortanker for tilkobling til varmepumper i eneboliger, til akkumulatortanker for anlegg i større næringsbygg.

Mange fordeler med akkumulatortank

Med en akkumulatortank kan du bira med til jevnere effektbelastning på strømnettet. En varmepumpe produserer mer energi enn varmeanlegget bruker til enhver tid. Om man installerer en akkumulatortank, vil man kunne lagre overskuddsvarmen som produseres. Dermed kan strømforbruker legges til tider som ikke vil være like belastende for strømnettet. I kommende tid vil derfor strømprisene trolig påvirkes av når på døgnet man bruker strøm. Da er det fordelaktig å selv kunne bestemme når på døgnet strømmen skal brukes.

Få støtte til å installere akkumulatortank

Skal du installere en akkumulatortank kan du få pengestøtte med Enovatilskuddet. Du kan få støtte for 25 % av dokumentert totalkostnad, opptil 5 000 kroner, og dersom du kombinerer med eksempelvis installering av en bergvarmepumpe, kan du få opptil 15 000 kroner i støtte! Sjekk Enovas nettsider for full oversikt over hvilke løsninger som gir støtte.

Først etter at akkumulatortanken er installert og betalt, kan du registrere kostnadene hos Enova med relevant dokumentasjon. Utbetalingen kan skje med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret. Husk at Enova krever at arbeidet utføres av fagfolk.

Finn riktig produkt

Få gratis råd og befaring

Legg igjen kontaktinformasjonen din og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig.

Fill out my online form.