Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om ditt produkt fra NIBE? Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene, så du raskt og enkelt finner det du trenger. Finn svar på det du lurer på her!

Filter selges gjennom våre autoriserte forhandlere. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få veiledning i hva slags filter du trenger til din varmepumpe.

Et ventilasjonsfilter skal først og fremst beskytte deg mot skadelige partikler, i tillegg til å besytte de ulike delene i et ventilasjonsanlegg. Selv om filteret ser rent ut, samles det smuss i det, og dette påvirker filterets effektivitet.

Det vil som regel vises en filteralarm i displayet på varmepumpen når det er på tide å rengjøre eller bytte filteret.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er flere ting du kan sjekke om du har det kaldt i huset:

 • Kontroller at termostatene er åpne slik at det er vannstrøm i varmesystemet.
 • Kontroller driftsinnstillingen og sørg for at el-kolben ikke er blokkert.
 • Les mer om varmekurve, og hvordan man stiller inn temperaturen for ditt hus.
 • Kontroller kjeletrykket.
 • Kontroller at anlegget er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.
 • Skru produktet av og på.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Ja, og med NIBEs myUplink-app kan du styre varmepumpen helt trådløs fra din telefon eller nettbrett. NIBE har også utviklet en serie smarte varmepumper i NIBE S-serien. Med S-serien blir det enkelt å være smart. Du får trådløs tilkobling, styring og oversikt over ditt hjems varmesystem. Varmepumpen kan til og med tilpasse driften etter dine vaner, værmeldinger og strømprisene.

Sjekk ut S-serien her.

Det er aldri feil å foreta en gjennomgang av anlegget. NIBE stiller ingen krav til årlig service, men kontakt gjerne en av våre autoriserte forhandlere. Vanligvis holder det med å kontrollere filter og ved behov avluft anlegget. Mistenker du at anlegget ditt ikke oppfører seg som det skal, kontakt din forhandler. Se Viktig å huske på før du tar kontakt for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

 • Finn en løsning i Spørsmål og svar eller se i brukermanualen.
 • Kontroller at samtlige termostater er åpne.
 • Kontroller at sikringer og jordfeilbrytere ikke er utløst.
 • Kontroller at riktig driftsinnstilling er valgt.
 • Kontroller eventuelle filter.
 • Kontroller at dine radiatorer er avluftet.
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

 • Sjekk hva som er viktig å huske på før du tar kontakt for support.
 • Notér produktets serienummer på innedelen, for å gi dette videre til de som skal hjelpe deg. Serienummeret er viktig for å kunne indentifisere eksakt type produkt. Har du en luft-vann varmepumpe bør også utedelens serienummer noteres.
 • Kontakt din forhandler eller den som installerte produktet for support. Dersom du ikke har kjennskap til hvilket firma som installerte produktet, eller av andre grunner ikke kan kontakte firmaet du kjøpte produktet av, kan du ta kontakt med importøren ABK-Qviller AS.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Noen graders forskjell i temperatur er akseptabelt. Kontroller at temperaturavviket ikke blir påvirket av forhold som sol eller ventilasjon. Utetemperaturføleren skal plasseres vendt mot nord eller nordvest. Ved større avvik bør du kontakte din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Pannetrykket endres sammen med temperaturen. Stigende temperatur øker trykket, og synkende temperatur senker trykket. Man kan si at trykk og temperatur går hånd i hånd. En viss variasjon er normalt. Om trykket synker konstant, kan det tyde på luft i systemet. Om trykket synker til tross for avlufting av systemet bør forhandler kontaktes, da det kan dreie seg om en lekkasje.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Kontroller først at alle termostater er innstilt etter ønsket komfort. Det å få riktig innetemperatur, forutsetter at systemet er korrekt innstilt: riktig varmekurve, korrekt indikasjon på utendørstemperatur, riktig pannetrykk samt at termostat er korrekt innstilt.

Endring av innendørstemperaturen kan være ulik fra modell til modell. Du finner korrekt fremgangsmåte i din brukermanual. Nedenfor forklares instilling av temperatur for våre vanligste modeller.

Slik justerer du temperaturen

Velg først inneklima, og gå deretter til menyvalg 1.1 Temperatur. Her velger du mellom varme (1.1.1) eller kjøling (1.1.2), for deretter å stille inn ønsket temperatur i neste meny.

Innstilling av temperaturen med romføler installert og aktivert

Verdien i displayet vises som en temperatur i °C hvis klimasystemet styres av romfølere. Hvis du vil endre romtemperaturen, bruker du betjeningshjulet til å stille inn ønsket temperatur i displayet. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.

Innstilling av temperaturen uten aktivert romføler

Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned, øker eller reduserer du verdien i displayet. Bruk betjeningshjulet til å stille inn en ny verdi. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.

Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Still inn ønsket verdi.

Viktig å huske på

Husk at en økning av romtemperaturen kan bremses av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett fra i rom der det ønskes lavere temperatur, for eksempel i soverom.

Vent et døgn før du definerer en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er flere ting du kan sjekke om varmtvannet har lav temperatur:

 • Kontroller innstillingene for varmtvannsproduksjon. Vi anbefaler fabrikkinnstillingene som vil passe de fleste bruksbehov.
 • Kontroller innstillingene på eventuelt påfyllingsventil.
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.
 • Utfør en omstart av varmepumpen.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Teknologien gjør stadig fremskritt og NIBE satser store ressurser på utvikling for at produktene skal være mest mulig energibesparende, effektive og driftssikre. Til og med myndighetene stiller nå høyere krav enn tidligere for å få ned energiforbruket i nye boliger, noe som blant annet har resultert i byggeforskrifter som TEK 10.

Om man sammenligner med eldre varmepumper, har mye skjedd de siste årene når det gjelder energieffektivitet. Siden NIBE lanserte sin første varmepumpe har COP (virkningsgrad/effektfaktor) økt med 1 % hvert år. Ved bytte av varmepumpe, er det viktig at anlegget kontrolleres slik at borehullet og andre deler av varmeanlegget klarer å håndtere økningen i effektfaktoren dagens varmepumper har. En økning i effektfaktor stiller blant annet høyere krav til kollektoren.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

 • Still klokken til aktuell tid slik beskrevet i brukermanualen.

Hvis klokken på varmepumpen har stoppet på 00:01 kan det være fordi programvaren er utdatert og ikke tar hensyn til skuddår.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Modeller med denne funksjonen blokkerer tilleggsvarmen om gjennomsnittstemperatur overstiger innstilt verdi. Blokkering av tilleggsvarme er således ingen feil, men en funksjon. I menyen for automatisk driftsinnstilling kan man stille inn ved hvilken gjennomsnittstemperaturtilleggsvarmen skal blokkeres. Vår anbefaling er at den aldri skal stilles inn på minusgrader for å minimere fryserisiko.

På eldre modeller varierer styringen av blokkeringen. For mer informasjon om akkurat din modell, se i produktets brukermanual.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Funksjonen «Ekstra varmtvann» eller «Midlertidig luksus» er tilgjengelig på de fleste av våre modeller. Aktivering av funksjonen er ulik avhengig av modell. Nedenfor vises innstilling av funksjonen for våre vanligste modeller. For øvrige modeller, se brukermanualen.

 • Velg «Varmtvann».
 • Gå til meny 2.1 «Midlertidig luksus».
 • Velg ønsket tidsperiode og bekreft med OK.
 • Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen.
 • Når tiden har gått ut, går varmtvannsproduksjonen tilbake til innstilt stilling i meny 2.2.
 • Gå tilbake til hovedmenyen ved å bruke Tilbakeknappen.

Husk at høyere varmtvannstemperatur innebærer høyere driftskostnader da el-patronen står for den største delen av økningen i temperaturen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Riktig effektstørrelse på varmepumpen gir den beste driften selv om den ikke dekker hele husets effektbehov ved de aller kaldeste dagene i året. Det er da tilleggsvarmen går inn og støtter. En for stor effektstørrelse gjør at kompressoren starter mange ganger i løpet av et år, noe som forkorter kompressorens levetid.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Når kompressoren ikke klarer å dekke energibehovet helt selv, må det brukes en form for tilleggsvarme. I de fleste tilfeller er det en intern el-patron som benyttes. Andre kilder til tilleggsvarme kan være gass-/olje-/pellets-/vedkjele eller fjernvarme.

Utetemperaturen kan være så lav, og turledningstemperaturen kan være for høy, for kompressorens arbeidsområde. Om det inntreffer kommer all varmen fra en tilleggskilde.

Les også Hvorfor brukes tilleggsvarme istedenfor å ha større kompressor?

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Periodisk økning innebærer at kompressoren sammen med tilleggsvarmen øker temperaturen i varmtvannsberederen. Det gjøres for å forhindre eventuell bakterievekst i varmtvannsberederen. Avhengig av modell er det mulig å stille inn hvor ofte dette skal gjøres. Fabrikkinnstilling er hver 14. dag.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

En høytrykksalarm oppstår når kompressoren ikke kvitter seg med varmen den produserer, ofte på grunn av dårlig eller ingen vannstrøm i varmesystemet.

Det er flere ting du kan gjøre:

 • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne.
 • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig avluftet.
 • Kontroller at riktig varmekurve er valgt.
 • Kontroller at sirkulasjonspumpen går.
 • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt.
 • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Reservestilling skrus på med strømbryteren, som er noe ulik fra modell til modell. Vi anbefaler at du leser om hva reservestilling er, før du skrur om til stillingen og at du sjekker din brukermanual.

Husk på å stille tilbake til normalinnstilling, da styringen ikke fungerer som normalt og økte driftskostnader kan forekomme. Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med mye varme.

Under følger noen vanlige eksempler på hvordan du kan skru om til reservestilling.

På denne modellen drar du strømbryteren til posisjonen markert med en trekant.

Strømbryter Nibe

På en del eldre modeller skal strømbryteren vris eller skrus på slik at den havner i reservestilling markert med en hånd og en varseltrekant.

Reservestilling NIBE

På visse produkter må shunten åpnes manuelt for å få ut varme til radiatorene/gulvsløyfene.

På denne modellen skrus plastskruen plassert til venstre slik at den havner i posisjonen markert med en hånd. Det er da mulig å endre spakens stilling manuelt. Når spaken justeres mot 10 (større prikker) blir det mer varme som sendes ut til varmesystemet.
Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med for mye varme. Begynn med å stille shunten på punkt to (ca. 25 %)

shunt

Med shuntmotoren fra ESBE bruker du betjeningsrattet til å stille inn riktig temperatur. Helt mot blått (skala på shuntventilen) gir ingen varme, mens helt mot rødt gir full varme.
Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med for mye varme. Begynn med å stille inn shunten mellom blå og midtre innstilling (ca. 25 %).

Shunt esbe

 

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Reservestilling er en midlertidig innstilling som brukes når feil og driftsforstyrrelser oppstår, og i vente på support når tilleggsvarmedrift av en eller annen grunn ikke kan aktiveres. I reservestilling er bare sirkulasjonspumpen og deler av el-patronens effekt i drift, noe som innebærer en høyere driftskostnad. Når stillingen er aktivert, er varmepumpens display slukket og for dem modeller med statuslampe, lyser denne gult. Avhengig av modell kan produksjon av varmtvann stoppe ved reservestilling. Hvordan man endrer til reservestilling kan du lese om her.

Husk at i reservestilling slås kompressoren av, og el-patronen settes inn. Dette innebærer en høyere driftskostnad.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er normalt at det av og til kommer vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet på varmepumpen. Dette skyldes at kaldtvannet som tas inn i varmtvannsberederen ekspanderer ved oppvarming. Trykket øker og sikkerhetsventiles åpner seg. Derfor er det viktig med en korrekt installasjon av varmepumpen med avløp under varmepumpen og sluk.

Klimasystemets sikkerhetsventil skal derimot være helt lukket og normalt ikke slippe ut vann.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Varmepumpens driftsstilling er normalt innstilt i auto. Du har også mulighet til å stille inn varmepumpen i "kun til varme", der det bare benyttes tilleggsvarme, eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjoner som skal tillates.

Driftsstilling auto

I denne driftsstillingen velger varmepumpen automatisk hvilke funksjoner som skal tillates.

Driftsstilling manuelt

I denne driftsstillingen kan du selv velge hvilke funksjoner som skal tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.

Driftsstilling kun til varme

I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og bare tilleggsvarmen brukes.

Husk at hvis du velger posisjonen "kun til varme" blir kompressoren valgt bort, og du får en høyere driftskostnad.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er viktig å slå av varmepumpen før man går i gang med å bytte eller rengjøre luftfilter. Dersom du får alarm, skru av strømmen på bryteren og vent et par minutter før anlegget skrus på igjen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Sjekk at både inne- og utedel har strøm og at sikringen ikke har slått seg ut. Om sikring er slått ut, resett sikring og nullstill alarm.

Dersom ovenstående ikke fungerer, kontakt din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarmen vises om det er for kaldt i det rommet som varmepumpen henter avtrekksluft som energikilde fra. Er romtemperaturen lavere enn 16 °C vil ikke varmepumpen tillate kompressoren å kjøre. Varmepumpen vil fortsatt fungere, men kun ved hjelp av elektrisk kolbe til tempereaturen i rommet har steget igjen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

En avtrekksvarmepumpe kan ikke brukes til kjøling. Det er likevel mulig å oppnå en "kjølende effekt" ved gitte forhold. I varmepumpens infodisplay står dette omtalt som nattkjøling i meny 1.9.9. For at man skal oppnå en kjølende effekt må temperaturen i huset være høy og utetemperaturen lav, som den oftest blir mot natta. I praksis gjøres dette ved å forsere ventilasjonen, altså øker viftehastigheten for å bytte ut luften i boligen raskere.

Nattkjøling kan bare aktiveres når husvarme er deaktivert.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Serienummeret er viktig å ha tilgjengelig ved supportkontakt med forhandler eller NIBE. Serienummeret har 14 siffer og innledes ofte med S/N. Plassering av serienummerskiltet er ulikt for de forskjellige modellene og står beskrevet i produktets respektive brukermanual.

Som oftest finner du serienummer på NIBE avtrekks- og bergvarmepumper lengst nede til høyre på frontluken og i info-menyen. Har du en luft/vann-varmepumpe og er ute etter serienummeret på utedelen finner du det oftest på baksiden og nede på foten av produktet eller til høyre på siden av produktet sett forfra.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

En MS-alarm oppstår på grunn av at motorvernet har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller boligens gruppe- og hovedsikringer
 • Forsøk å resette varmepumpens motorvernbryter. Se manual for mer informasjon.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det kan være ulike årsaker til lavtrykksalarm.

Bergvarmepumpe

Alarmen kan komme på grunn av dårlig sirkulasjon i kuldebærerkretsen.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller nivåkaret/ekspansjonskaret. Dersom du har et nivåkar installert bør det være fylt 2/3 og for ekspansjonskaret bør ikke trykket ligge under 0,5 bar
 • Kontroller at kuldebærerpumpen går
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Luft/vann-varmepumpe

På en luft-vann varmepumpe oppstår lavtrykksalarm som oftest på grunn av lav luftmengde gjennom varmeveksleren eller for liten mengde kuldemedium.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at varmeveksleren er fritt for løv, snø og is
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.

Avtrekksvarmepumpe

En lavtrykksalarm på en avtrekksvarmepumpe oppstår som oftest på grunn av for lav avtrekksluftstrøm eller for liten mengde kuldemedium.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette
 • Kontroller at avtrekksviften fungerer
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Avrimingen styres vanligvis av lufthastigheten gjennom varmepumpen på veien ut fra huset. Når lufthastigheten synker grunnet isdannelse på varmeveksleren starter avrimingen. Tett luftfilter kan også påvirke lufthastigheten. Rens derfor filteret selv om varmepumpen ikke har gitt deg beskjed om å rense filteret. Spesielt i nybygde hus er det ofte mye byggestøv som gjør det nødvendig å rense filteret oftere i begynnelsen.

Dersom det ikke er mulig å rense filteret bør det byttes ut. Nytt filter kan bestilles av lokal forhandler.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarmen er en påminnelse om å rengjøre eller bytte filteret i varmepumpen. Nytt filter bestilles via din forhandler.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarmtype A-011 eller A-11 innebærer at det finnes en A-03 alarm samtidig som en A-01 filteralarm.

Forslag til tiltak:

 • Les mer om alarm A-01
 • Les mer om alarm A-03
 • Utfør en omstart av varmepumpen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarm A-05 et en «fyringsalarm». Et ekstra tilbehør til visse modeller som registrerer trykkforskjellen mellom skorstenen og rommet hvor fyringen pågår.

Forslag til tiltak:

 • Tilbakestilles ikke alarmen automatisk (etter avsluttet fyring) skal forhandler kontaktes.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarmtype A-03 er en alarm som innebærer at høytrykkspressostaten (høytrykksalarm) eller lavtrykkspressostaten (lavtrykksalarm) har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette
 • Kontroller at avtrekksviften fungerer
 • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne
 • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet
 • Kontroller at riktig varmekurve er valgt
 • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
 • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt
 • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Alarmtype A-01 er en filteralarm.

Forslag til tiltak:

 • Alarmen er en påminnelse om å rengjøre eller bytte filteret i avtrekksvarmepumpen, se brukermanualen. Nytt filter bestilles via din forhandler.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

En temperaturbegrenseralarm på en avtrekksvarmepumpe betyr at el-patronens temperaturbegrenser har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Slå av varmepumpen
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet ordentlig slik beskrevet i brukermanualen
 • Tilbakestill temperaturbegrenseren slik beskrevet i brukermanualen
 • Utfør en omstart av varmepumpen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Kurvens oppgave er å gi en jevn innetemperatur uansett utetemperatur og dermed energigjerrig drift. Det er på grunnlag av disse kurvene at varmepumpens styredatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til systemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Du kan velge kurve og avlese hvordan turledningstemperaturen endrer seg ved ulike utetemperaturer.

Kurvens helning

Varme- og kjølekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling medfører en høyere turledningstemperatur for varme eller en lavere turledningstemperatur for kjøling ved en viss utetemperatur.

Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er. Kurven stilles inn når anlegget installeres, men kan ha behov for etterjustering. Det skal deretter normalt ikke være nødvendig å endre kurven. Husk! Ved finjusteringer av innetemperaturen skal kurven i stedet forskyves opp eller ned.

Kurveforskyvning

En forskyvning av kurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer, f.eks. at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen 30 med 5 °C ved alle utetemperaturer.

Tips!

 • Vent et døgn før du gjør en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.
 • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn.
 • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurvehellingen senkes med ett trinn.
 • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurveforskyvningen økes med ett trinn.
 • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurveforskyvningen senkes med ett trinn.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Lyden indikerer vanligvis at det finnes luft i varmesystemet og varmepumpen trenger og avluftes. Før avluftingen utføres bør man kontrollere at pannetrykket er innen normalt arbeidsområde, vanligvis mellom 0,5 og 1,5 bar avhengig av varmesystemet. Ved avlufting synker pannetrykket. Om pannetrykket er lavere enn 0,5 bar, så øker man pannetrykket ved påfylling av systemet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting/påfylling av anlegget.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Avhengig av modell, driftsinnstillinger og luftfuktighet, ansees alt mellom 50 og 100 liter kondensvann per døgn som normalt.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Avhengig av luftfuktigheten vil varmepumpen lage en del kondensvann, som ved minusgrader vil kunne fryse til is under varmepumpens utedel. Større isdannelser under varmepumpen kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.

Klikk her for tips til hvordan du vedlikeholder varmepumpen.

For modellene NIBE Fighter F2015/2020/F2025 finnes tilbehøret KVT 11 (dryppanne) som forbedrer avledningen av kondensvannet. Nyere varmepumper som NIBE F2300, F2030 og F2040 leveres med innebygget dryppanne og kan kompletteres med tilbehøret KVR 10 (kondensvannslange).

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Selv om filteret ser rent ut, samles det smuss i det, og dette påvirker filterets effektivitet. Bytt det derfor ut en gang i året. Nytt filter bestilles via din forhandler.

Luftfiltrene i en avtrekksvarmepumpe skal rengjøres regelmessig. Hvor ofte er blant annet avhengig av mengden støv i ventilasjonsluften. Prøv deg fram for å finne ut hva som er hensiktsmessig for din varmepumpe. En påminnelse om filterrengjøring vises i displayet. Fabrikkinnstillingen for påminnelsen er hver tredje måned.

Merk at tidsregningen mellom filterbytte nullstilles når varmepumpen slås av.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er normalt med 4 000-16 000 kompressorstarter per år. Antallet kompressorstarter avhenger først og fremst av antallet driftstimer, men det er også andre parametere som kan påvirke. 3 000-4 000 driftstimer per år er normalt. Antallet kompressorstarter og driftstimer varierer avhengig av hvordan anlegget er bygget opp og hvordan det er dimensjonert.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

I diagrammet fremgår det hvordan energiforbruket per måned fordeler seg gjennom et år.

Eksempel: I januar måned hadde varmepumpen et forbruk på ca. 3 000 kWh. I følge diagrammet tilsvarer det i januar 24 % av årsforbruket, dvs. det forventede årsforbruket blir ca. 12 500 kWh. I oktober bør forbruket i så fall ligge på ca. 600 kWh.

Nybygg

Nybygde hus går gjennom en tørkeprosess det første året. Huset kan da forbruke vesentlig mer energi enn det vil gjøre senere. Etter 1-2 år bør du justere varmekurven, forskyvning av varmekurven samt boligens termostatventiler på nytt fordi varmesystemet som regel krever lavere temperatur når tørkeprosessen er avsluttet.

Ha for vane å kontrollere boligens strømmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden. Da finner du raskt ut om strømforbruket endres.

Nybygde hus har ofte doble strømmålere, så benytt gjerne mellomdifferansen til å regne ut strømforbruket i husholdningen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Det er normalt med lyd fra varmepumpen. Unormal lyd kan ha flere ulike årsaker. Nedenfor lister vi opp noen punkter du kan kontrollere selv:

 • Kontroller at varmepumpen står rett (loddrett)
 • Kontroller at den står minst 10 mm fra vegger, skap og kledninger
 • Kontroller at eventuell transportsikring og løftehjelpemidler er tatt bort
 • Kontroller av systemet er ordentlig avluftet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting av anlegget.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.

Som eier har du selv hovedansvaret for ditt produkt. For å kunne kjenne deg trygg på at produktet fungerer som det skal, er det anbefalt å regelmessig avlese boligens energimåler og med jevne mellomrom kontrollere anlegget.

Les våre tips til vedlikehold her eller sjekk produktets brukermanual.

_