Start Support Tips til vedlikehold Luft til vann-varmepumpe

Hvordan vedlikeholde en luft-luft varmepumpe

Siden varmepumpens utedel er plassert ute, er det nødvendig med et visst vedlikehold. Vi anbefaler å vedlikeholde anlegget med jevne mellomrom.

  • Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at gitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Du bør være ekstra oppmerksom ved kraftig vind og/eller snøfall da dette kan føre til at gitteret tettes.
  • Kontroller også at avrenningshullene i bunnplaten (tre stk.) er frie for smuss og løv.

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.

Mor som klemmer barnet sitt

Økt trygghet med varmepumpeforsikring

Far og datter på stuegulvet

Hvordan virker en varmepumpe?