Hvordan vedlikeholde en luft-vann varmepumpe?

Siden varmepumpen din er plassert utendørs, er et visst ytre vedlikehold nødvendig. Det anbefales å vedlikeholde anlegget med jevne mellomrom.

  • Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at gitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Du bør være ekstra oppmerksom ved kraftig vind og/eller snøfall da dette kan føre til at gitteret tettes.
  • Kontroller også at avrenningshullene i bunnplaten (tre stk.) er frie for smuss og løv.

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.