Hvordan vedlikeholde en luft-vann varmepumpe?

Siden varmepumpens utedel er plassert ute, er det nødvendig med et visst vedlikehold. Vi anbefaler å vedlikeholde anlegget med jevne mellomrom.

  • Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at gitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Du bør være ekstra oppmerksom ved kraftig vind og/eller snøfall da dette kan føre til at gitteret tettes.
  • Kontroller også at avrenningshullene i bunnplaten (tre stk.) er frie for smuss og løv.

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.

Relatert innhold

Uteluften varmer selv i bitende kulde
Se våre luft/vann-varmepumper »