Kunnskapsbank
Før jeg kjøper
Tips til deg som vurderer varmepumpe

Dette bør du tenke på før du kjøper en varmepumpe

Det er mange ting man bør tenke gjennom når man skal investere i et varmesystem. Derfor har vi samlet all nødvendig informasjon du trenger for å komme i gang, og for å gjøre det enkelt for deg å få et komfortabelt og økonomisk inneklima.

 

For å kjøpe og installere en NIBE varmepumpe eller en av våre andre produkter, kontakter du en av våre autoriserte forhandlere eller legger igjen din informasjon i vårt kontaktskjema. Du vil få råd og veiledning til hva slags varmepumpe du bør gå for, plassering og et komplett pristilbud.

Varmepumpe

Når du skal installere en varmepumpe i hjemmet ditt, kan en av våre forhandlere hjelpe deg med å finne et best mulig sted å plassere enheten.

Alle våre varmepumper har omtrent den samme størrelsen på innedelen. I tillegg må du ha plass for installasjon av rør, kanaler, strømtilkobling og eventuelt tilbehør. Derfor kan det være lurt å ha noe ekstra plass å gå på rundt varmepumpen. Varmepumpen skal plasseres på en solid overflate og du må ha et avløp i nærheten.

Utedel

Velger du en luft-til-vann-varmepumpe trenger du også en utedel som henter energi fra luften utendørs. Plasseringen av en luft/vann-varmepumpes utedel avhenger av hvor i huset innedelen skal stå. For å oppnå mest mulig effektiv varmegjenvinning bør de to modulene plasseres så nær hverandre som mulig.

Utedelen skal stå på en fast og flat overflate, og plasseres slik at fordamperens underkant er på nivå med hva gjennomsnittlig snødybde pleier å være i området. Hvis det er fare for snøras eller annet som kan skade utemodulen, dens rør eller kabling, bør det monteres et beskyttende tak eller et varmepumpehus for enheten.

Vannkvalitet

Valget av korrosjonsbeskyttelse i en varmtvannsbereder er ofte avhengig av hva som tradisjonelt blir brukt i et område, men en svært viktig faktor er den varierende lokale vannkvaliteten. Har man en egen vannbrønn, vil man også kunne forvente at vannets sammensetning er enda mer varierende fra sted til sted.
De fleste kommunale vann har flere strenge krav til vannets egenskaper, som for eksempel at vannets PH-verdi skal være innenfor et gitt intervall. Derfor er en bereders korrosjonsbeskyttelse oftest utført i kopper, emalje eller rustfritt stål.

Vannanalyse

Vannets egenskaper og hva det har å si for dets korrosjonpotensial avhenger av forholdstall i vannets sammensetning og hvordan disse virker med hverandre. En vurdering av vannets kvalitet kan bare gjøres etter at en vannalyse er gjennomført. Det er anbefalt å få gjennomført en slik analyse i samråd med din NIBE-forhandler.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å installere et filter for å oppnå akseptabel vannkvalitet.


Når du installerer en varmepumpe kan du senke dine kostnader til oppvarming betraktelig. Sammenlikner du for eksempel det å bruke en oljefyr som fyrer med fossil fyringsolje og en bergvarmepumpe, kan du spare opptil 80 % av dine oppvarmingskostnader med NIBE.

I tillegg kan du få økonomisk støtte fra Enova til å investere i miljøvennlige løsninger. Du søker om støtte etter at tiltak er gjennomført ved å registrere dine kostnader hos Enova. For å få støtte må tiltaket både være gjennomført og betalt, og kvittering lastet opp i Enovas søknadsportal. Sjekk ut hvilke energitiltak som gir støtte hos Enova

Fra og med 26. september 2015 skal alle varmepumper for installasjoner opp til 70 kW innenfor EU energimerkes på samme måte som vi kjenner fra for eksempel luft-luft varmepumper, kjøleskap og vaskemaskiner

NYTT ENERGIMERKE FOR ALLE VARMEPUMPER

Målet er at man som forbruker enklere skal kunne velge energieffektive produkter. Energimerkingen er en del av EU-direktivet 2010/30/EU som har som mål å redusere våre CO₂-utslipp og energiforbruk.

PRODUKTMERKING

Varmepumper kan ha flere ulike energimerker; for produktet isolert og for produktet satt opp i system med styring, varmvannsproduksjon, sol, etc.

Energiklassen for romoppvarming er regnet ut fra årsvirkningsgraden, og går opp til A+++. I tillegg får varmepumper ulike energiklasser avhengig av om det skal benyttes mot lavtemperatur/gulvvarme eller høytemperatur/radiatorer.

Energimerket har også et symbol som viser tappevannsvolum – tappevannskran med størrelsesindikasjon, tappeprofil, fra 3XS til XXL, der energimerkeskalaen går opp til A.

SYSTEMMERKING

Systemetiketten energimerker hele varmesystemet og tar hensyn til hvordan systemet styres, ekstern tilleggsvarme og eventuell komplementering med solvarme. Siden de fleste varmepumper har integrert styringssystem vil mange varmepumper leveres fra produsent med systemetikett.

Hvis man kompletterer med solfangere eller andre løsninger kan man enkelt lage egen systemetikett i beregningsprogrammet NIBE DIM.

PRIMÆRENERGI

Effektiviteten som avgjør hvilken energiklasse et produkt får er basert på såkalt primærenergi. Det betyr at produkter som drives av elektrisitet belastes med en faktor på 2,5. Produkter som drives med olje eller gass belastes med en faktor på 1.

Faktoren på 2,5 benyttes i hele Europa selv om Norge og øvrige land i Norden har en betydelig mer miljøvennlig produksjon av elektrisitet. På tross av dette vil varmepumper havne høyt i energimerkeskalaen.

Produkter som elektriske varmtvannsberedere får det tøffere, nettopp på grunn av primærenergifaktoren og vil ofte ikke nå en høyere klasse enn C, på tross av at de i mange tilfeller er godt isolerte.

Produktetikett

Produktetikett energimerke varmepumpe
 1. Leverandørens navn eller merke og modell.
 2. Romoppvarming.
 3. Energiklasse romoppvarming.
 4. Skala for energiklasser.
 5. Lydnivå innendørs.
 6. Lydnivå utendørs.
 7. Tappevannprofil.
 8. Energiklasse varmtvann.
 9. Nominell avgitt varmeeffekt i ulike klimasoner.

SYSTEMETIKETT

systemetikett energimerke varmepumpe
 1. Leverandørens navn eller merke og modell
 2. Energiklasse for varmepumpen, oppvarming og varmtvann
 3. Solvarmesystem
 4. Akkumulatortank
 5. Temperaturregulator
 6. Tilleggsvarme
 7. Romoppvarming
 8. Energiklasse romoppvarming for systemet
 9. Skala for energiklasser
 10. Tappevannprofil
 11. Energiklasse varmtvann for systemet