NIBE no Kunnskapsbank Produktguide for bolig Jeg vil bruke jordvarme til å varme opp min bolig

Jeg vil bruke jordvarme til å varme opp min bolig bolig

Jordvarme er solenergi lagret i bakken i jord eller myr. Denne varmen kan brukes til å varme opp boliger ved hjelp av en jordvarmepumpe.

jordvarmepumpe-slik-fungerer-jordvarmeBergvarme og jordvarme brukes noen ganger om hverandre, og begge deler er solenergi lagret under bakken. Forskjellen er at jordvarmen ligger i det ytterste jordlaget, ikke dypt nede i bakken som bergvarme.

Gunstig med stor tomt

Jordvarmen kan hentes ved hjelp av sløyfer med plastslanger som graves ca. 1 meter ned og fylles med frostsikker væske. Plastslangene kalles kollektorer, og til en vanlig enebolig trenger du mellom 250 og 400 meter.

Derfor bør du ha god plass utenfor boligen din – vanligvis mellom 250 m2 og 600 m2. Jordvarme egner seg derfor best til boliger med stor tomt eller gårdsbruk.

Jo mer fuktig jordsmonnet er, desto mer energi kan du hente ut. Du bør ikke dekke til bakken over plastslangene med busker, uthus eller andre ting som skygger for sola.

Sparer mye energi

Jordvarmen forsyner en jordvarmepumpe, også kjent som væske-til-vann-varmepumpe eller bergvarmepumpe. Jordvarmepumpen kan levere varmtvann og romvarme til boligen din, og du sparer nesten like mye energi som med en bergvarmepumpe.

Fordeler med jordvarme

  • Det er billigere å grave ned plastslanger i bakken enn å bore energibrønn
  • Enkelt å grave ned når du bygger ny bolig
  • Temperaturen under bakken er mer stabil i løpet av året enn i uteluften.
  • Gir effektiv oppvarming når du trenger det, og varmtvann hele året

Ulemper med jordvarme

  • Avhenger av jordsmonnet der du bor
  • Krever stort areal ute. Skal du installere jordvarme i eksisterende bolig, må du tåle å grave opp hagen din.

Passer jordvarme for deg?

Flere forhold avgjør hvor godt jordvarme egner seg for din bolig, som for eksempel jordsmonnet rundt boligen din, hva slags bolig du har, hvor stor den er og hvordan den varmes opp. Få hjelp til å velge riktig energikilde av din lokale NIBE-installatør.

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann