Kontroll av NIBE-varmepumpe

Tips til vedlikehold

Vedlikehold av NIBE-anlegget

Det er du som eier som har hovedansvaret for ditt produkt. For å kjenne deg trygg på at produktet fungerer som det skal, anbefaler vi at du regelmessig avleser boligens energimåler, og at du med jevne mellomrom kontrollerer anlegget.

Flere av varmepumpene våre er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie. Unntak gjelder spesielt anlegg plassert utendørs der et visst ytre vedlikehold er nødvendig.

  • Kontroller at varmesystemet er ordentlig luftet.
  • Kontroller trykket, det bør ligge på 0,5-1,5 bar avhengig av høyden til øverste punkt.
  • Avhengig av modell, rengjør luft- og/eller smussfilter. Har du varmepumpe med utedel, se til at luftinntaket ikke er blokkert av snø, is eller andre ting. Kontroller også at avrenningshullene er frie for smuss.
  • Kontroller at varmepumpen står i riktig driftsinnstilling.
  • Kontroller at termostaten på radiatorer og gulvvarmen er åpne.
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går.
  • Kontroller at varmepumpens utetemperatur stemmer med virkelig temperatur og at uteføleren er riktig plassert.
  • Se til at riktig varmekurve er valgt.

Se flere tips under. Du finner også utfyllende informasjon i brukermanualen.


Rennende elv

Luft-vann varmepumpe

Skog

Avtrekksvarmepumpe