Support
Tips til vedlikehold
Kontroller ditt NIBE-anlegg

Vedlikehold av din NIBE

Det er du som eier som har hovedansvaret for ditt produkt. For å kunne kjenne deg trygg på at produktet fungerer som det skal, er det anbefalt å regelmessig avlese boligens energimåler og med jevne mellomrom kontrollere anlegget.

Tips til vedlikehold

Flere av våre varmepumper er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, unntak gjelder spesielt anlegg plassert utendørs der et visst ytre vedlikehold er nødvendig.

  • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet
  • Kontroller trykket, det bør ligge på 0,5-1,5 bar avhengig av høyden til øverste punkt
  • Avhengig av modell, rengjør luft- og/eller smussfilter. Har du varmepumpe med utedel, se til at luftinntaket ikke er blokkert av snø, is eller andre ting. Kontroller også at avrenningshullene er frie for smuss.
  • Kontroller at din varmepumpe står i riktig driftsinnstilling
  • Kontroller at termostaten på radiatorer og gulvvarmen er åpne
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
  • Kontroller at varmepumpens utetemperatur stemmer med virkelig temperatur og at uteføleren er riktig plassert
  • Se til at riktig varmekurve er valgt

Se flere tips for respektive produktgrupper nedenfor. Du finner også utfyllende informasjon om ditt produkt i brukermanualen.

_