Feilsøking

Flere av varmepumpene våre har en skjerm som viser i klartekst hva en eventuell feil skyldes, og hvilke tiltak du kan gjøre for å løse problemet. Det er viktig at du generelle råd om vedlikehold. Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises i skjermen, kan du følge denne sjekklisten:

Grunnleggende tiltak

 • Kontroller strømbryterens stilling. Er varmepumpen slått på?
 • Sjekk boligens gruppe- og hovedsikringer.
 • Undersøk boligens jordfeilbryter.
 • Hvis installert, sjekk om det er innstilt korrekt effektvakt.

Avvik i temperatur på varmtvannet

 • Rengjør eller bytt filter.
 • Lukket eller strupt påfyllingsventil – åpne ventilen.
 • Varmepumpen er i feil driftsmodus.
 • Stort varmtvannsforbruk.
 • For lav varmtvannsinnstilling – velg høyere komforttemperatur.
 • For lav driftsprioritering av varmtvann.

Avvik i romtemperatur

 • Lukkede termostater i flere rom.
 • Varmepumpen er i feil driftsmodus.
 • For høy eller lav driftsprioritering av varme.
 • Luft i varmesystemet – luft systemet.
 • Ekstern kontakt for endring v romvarme aktivert – kontroller eventuelle eksterne kontakter.
 • Lukket ventil – åpne ventilen
 • Rengjør eller bytt filter

Avvik i ventilasjon

 • Rengjør eller bytt filter.
 • Ventilasjonen er ikke justert inn.
 • Lukket, for hardt strupt eller tett avtrekksvifte – kontroller og rengjør.
 • Viftehastighet justert i redusert eller forsert stilling.
 • Ekstern kontakt for endring

Se flere tips under. Du finner også utfyllende informasjon om produktet ditt i brukermanualen.

_