Mann med lue foran sin NIBE-varmepumpe

Feilsøking på NIBE-varmepumper

Flere av varmepumpene våre har en skjerm som viser i klartekst hva en eventuell feil skyldes, og hvilke tiltak du kan gjøre for å løse problemet. Det er viktig at du går gjennom våre generelle råd om vedlikehold. Dersom du får en alarmkode på displayet, kan du sjekke om du finner riktig løsning ved å gjøre et alarmsøk.

Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises i skjermen, kan du følge denne sjekklisten: 

Grunnleggende tiltak 

 • Kontroller strømbryterens stilling.
 • Er varmepumpen slått på?
 • Sjekk boligens gruppe- og hovedsikringer. 
 • Undersøk boligens jordfeilbryter. 
 • Hvis installert, sjekk om det er innstilt korrekt effektvakt. 

Avvik i temperatur på varmtvannet 

 • Rengjør eller bytt filter. 
 • Lukket eller strupt påfyllingsventil – åpne ventilen. 
 • Varmepumpen er i feil driftsmodus. 
 • Stort varmtvannsforbruk. 
 • For lav varmtvannsinnstilling – velg høyere komforttemperatur. 
 • For lav driftsprioritering av varmtvann. 

Avvik i romtemperatur 

 • Lukkede termostater i flere rom. 
 • Varmepumpen er i feil driftsmodus. 
 • For høy eller lav driftsprioritering av varme. 
 • Luft i varmesystemet – luft systemet. 
 • Ekstern kontakt for endring ved romvarme aktivert – kontroller eventuelle eksterne kontakter. 
 • Lukket ventil – åpne ventilen 
 • Rengjør eller bytt filter 

Avvik i ventilasjon

Natur

Luft-vann varmepumpe

Skog

Avtrekksvarnepumpe