Start Support Alarmsøk

Alarmsøk

Har du fått en feilkode på et NIBE-produkt? Her kan du søke på hva feilkoden eller alarmen betyr. Du kan også spørre oss i chat-en, nede i høyre hjørne, om du trenger hjelp!

Nr
Feilkode
Årsak

Utesensor er ikke tilkoblet / defekt

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande). VVM 500 använder BT54

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten topp)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare in)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kondensor fram)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (hetgasgivare)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (förångare)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvattengivare, styrande i extra varmvattenberedare)

Årsak

Värmepumpen har ingen kontakt med tilluftsgivare i ERS (AZ30)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram externt)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare, kollektor in)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (externvärmebärare retur).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (oljetemperatur kompressor)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram efter elpatron) VVM 500: Blockerar intern eltillsats

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (luftflödesmätare)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (solfångare)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (solslinga)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (panngivare)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 2)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 3)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 4)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla, framledning)

Årsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Årsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Årsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Årsak

Faserna är inkopplade i fel ordning. Kompressorn blockeras.

Årsak

Säkringar på mjukstartskortet utlöst

Årsak

Högtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger.

Årsak

F1345: Lågtrycksgivaren har varit under sitt brytvärde. Övriga: Lågtryckspressostaten har löst ut.

Årsak

Temperaturbegränsaren har löst ut.

Årsak

Köldbärarnivåvakten/pressostaten har löst ut.

Årsak

Motorskyddsbrytaren har löst ut

Årsak

Kompressorn har stoppats för att hetgastemperaturen har varit för hög.

Årsak

Serienummer existerar inte

Årsak

Serienummer och program matchar inte varandra.

Årsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut.

Årsak

Temperaturen på utgående köldbärare går under inställd min-temperatur.

Årsak

För lågt luftflöde uppmätt av lufthastighetsgivare BS1.

Årsak

Frånluftstemperaturen har varit under 16°C och ej stigit över 17°C inom 60 minuter.

Årsak

Larm från extern nivåvakt.

Årsak

Larm från nivåvakt i spillkopp.

Årsak

Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 5°C.

Årsak

Kalibrering av luftflödesgivare är inte utförd.

Årsak

Kommunikationen mot ingångskortet saknas.

Årsak

Kommunikationen mot grundkortet (AA2 alt AA26) saknas.

Årsak

Kommunikationen mot mjukstartskortet saknas.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Årsak

kommunikationen mot grundkortet (AA26) saknas

Årsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Årsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Årsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

F750: Avfrostningens stoppvillkor har inte uppfyllts på 3 timmar. F110: Har gjort tre avfrostningar inom 60 minuter.

Årsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med stegstyrd tillsats

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med sol. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med HPAC. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med grundvattenpump. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med varmvattenscirkulation. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort för DEW. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 2-rörskyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 4-rörskyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM

Årsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1

Årsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 2

Årsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 3

Årsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 4

Årsak

Bestående kommunikationsfel mot inverter.

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Givaren har tillfälligt saknats

Årsak

Värmepumpen har ingen kontakt med uteluftsgivare (BT23) i ERS (AZ30).

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kompressorfas 1 saknas, kortvarigt.

Årsak

Kompressorfas 2 saknas, kortvarigt.

Årsak

Kompressorfas 3 saknas, kortvarigt.

Årsak

Tillfälligt problem med kommunikationen från grundkort till motorskydd.

Årsak

Tillbehöret ERS 1 är blockerat av nivåvakt

Årsak

Tillbehöret ERS 2 är blockerat av nivåvakt

Årsak

Tillbehöret ERS 3 är blockerat av nivåvakt

Årsak

Tillbehöret ERS 4 är blockerat av nivåvakt

Årsak

Högtryckspressostaten har löst ut en gång.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (poolgivare, pool 1)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (poolgivare, pool 2)

Årsak

Hetgasen (BT14) har varit tillfälligt över 135°C

Årsak

Temperaturen vid avfrostningsgivaren (BT76) har understigit -25 °C

Årsak

Förångningstemperature (BT16) har överstigit 50°C

Årsak

Köldbärare ut har nått inställd min temperatur

Årsak

Köldbärare "in" har nått inställd max temperatur

Årsak

Kondensor ut har nått maxtemperaturen.

Årsak

Kondensor in överstiger maxtemperaturen.

Årsak

Extern tryckvakt för klimatsystem indikerar lågt tryck. Vänligen se över trycket och fyll på vid behov.

Årsak

Fel på elanod

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot ingångskort

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot grundkort.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskort.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 2.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 3.

Årsak

Mjukstartskortet startas upp. Tar ungefär 20 s

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 4.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med shuntstyrd.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med pool

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM

Årsak

Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten.

Årsak

Periodisk höjning nådde inte upp till stopptemperaturen under 5 timmar.

Årsak

Ett eller flera elsteg får ej aktiveras pga att strömmen på en fas är hög.

Årsak

Avfrostning pågår

Årsak

Filtret behöver rengöras

Årsak

Tilluftstemperaturen (BT22) eller returtemperaturen från värmebatteriet (BT69) har understigit 5°C.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med stegstyrd tillsats.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med sol.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med HPAC.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med grundvattepump.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med varmvattencirkulation.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 2-rörs kyla.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med DEW.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 4-rörs kyla.

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon1

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon2

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon3

Årsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon4

Årsak

Inverter indikerar alarm.

Årsak

Inverter indikerar alarm.

Årsak

Bestående inverterfel av typ I.

Årsak

Bestående inverterfel av typ II

Årsak

Bestående inverterfel av typ III

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast i 15 sek.

Årsak

Kommunikationsfel har inträffat mot tillbehöret.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Årsak

3 kommunikationsfel på rad har skett mot tillbehörskortet.

Årsak

Tillfälligt inverter fel

Årsak

Tillfälligt inverter fel typ II

Årsak

Tillfälligt Inverter fel typ III

Årsak

Felaktig inverter

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Kompressorn har vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM2.

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM3

Årsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM4.

Årsak

Displayenheten har inte kontakt med grundkortet.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump har saknats i 15 sek.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten framledning).

Årsak

Motorskyddet på köldbärarpumpen har löst ut.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (Kyla köldbärare).

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla framledning värmepump).

Årsak

Förvärmning av kompressor pågår.

Årsak

EB 101 skickar meddelande till styrningen.

Årsak

EB 101 skickar meddelande till styrningen.

Årsak

Justering av varmvatten-inställningarna pga korta drifttider.

Årsak

Varvtalssignalen (tachometersignal) från fläkt indikerar att fläktvarvtalet är noll.

Årsak

Varvtalssignalen (tachometersignal) från laddpump indikerar att pumpvarvtalet är noll.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla-/värmegivaren).

Årsak

Avluftstemperaturen (BT21) i ERS (AZ30) har varit lägre än 0gr i 10 min.

Årsak

Om inkopplad utedel mot VVM320 är någon annan än F2030-7, F2030-9, F2040-8, F2040-12 ska larmet ges. Felaktig inställning av dipswitchar på kretskort.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Mjukvaruversionen på grundkortet (AA2) är för låg för inverterkommunikation.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB101) har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB102)har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB103) har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB104) har saknats i 15 sek.

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB105) har saknats i 15 sek

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB106) har saknats i 15 sek

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB107) har saknats i 15 sek

Årsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB108) har saknats i 15 sek

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 8)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 7)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 6)

Årsak

Temperaturbegränsare FD3 har lösts ut

Årsak

Aktiv avfrostning har misslyckats tre gånger i rad.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 5)

Årsak

Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på konensor-in (BT3). Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Årsak

Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas.Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (extern framledning kyla)

Årsak

Spotpris kunde inte hämtas

Årsak

Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 11°C.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (rumsgivare)

Årsak

Osäker givarnoggrannhet på KB-givare BT10, BT11. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Årsak

Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Årsak

Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Årsak

Vid givarkalibrering skiljer det mer än 2K mellan BT3 och BT63.

Årsak

Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. Prova först att återställa larmet. Återkommer larmet, välj hjälpdrift och kontakta din installatör.

Årsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan. Försök återställa det först. Om detta inte går se manual för GBM.

Årsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan och återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Om detta inte fungerar kontakta service.

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 2)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 3)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 4)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 5)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 6)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 7)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 8)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kollektor-in, grundvatten)

Årsak

Givare ej ansluten/defekt (kollektor-ut, grundvatten)

Årsak

Grundvattentemperatur är under inställd min.temperatur

Årsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Årsak

Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varit varaktigt i 1 timme.

Årsak

Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller så har ingången varit kontinuerligt bruten i 1 timme.

Årsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har lösts ut.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Årsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för hög.

Årsak

Fasspänning till invertern har varit för hög i mer än 1 timme.

Årsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för låg.

Årsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för låg

Årsak

En kompressorfas har tillfälligt saknats.

Årsak

En kompressorfas har kontinuerligt saknats till invertern i 1 timme.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Årsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning.

Årsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Årsak

Max ström in har tillfälligt varit för hög.

Årsak

Max ström in har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Årsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning.

Årsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Årsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Årsak

Ett tillfälligt inverter fel i invertern har inträffat tre gånger inom två timmar eller kontinuerligt varaktigt i en timme.

Årsak

En kompressor fas har tillfälligt saknats.

Årsak

En fas har tillfälligt saknats tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Årsak

Kompressorn har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna.

Årsak

Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Strömmen ut från invertern till kompressorn har tillfälligt varit för hög.

Årsak

Strömmen ut från invertern till kompressorn har tillfälligt varit för hög tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Årsak

För hög uteffekt från invertern har tillfälligt inträffat.

Årsak

För hög uteffekt från invertern har tillfälligt inträffat tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Årsak

För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) (Endast 1-fas).

Årsak

För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) (Endast 1-fas).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Årsak

Invertern har kontinuerligt begränsats av temperaturskydd i mer än 10 minuter.

Årsak

Invertern har begränsats av temperaturskydd i mer än 70% av senaste 48 timmarna

Årsak

Tillbehöret Sol, växelriktare har ett meddelande. Dess felkod kan avläsas i serviceinfo 3.1.

Årsak

Tillbehöret Sol, växelriktaren felmeddelar jordfel.

Årsak

Tillbehöret sol, växelriktaren felmeddelar nätspänningen (Vac) har under en längre tid varit utanför växelriktarens arbetsområde.

Årsak

Tillbehöret Sol, växelriktaren felmeddelar Nätfrekvensen (Fac) har tillfälligt varit utanför växelriktarens arbetsområde.

Årsak

Växelriktaren har tappat kontakten med elnätet.

Årsak

Tillbehöret Sol: växelriktarens omgivningstemperatur är för hög

Årsak

Växelriktaren har hög DC spänning.

Årsak

Kommunikation med växelriktaren har saknats i fem dagar. Kontrollera anläggningen.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Årsak

Inget landsval är valt.

Årsak

blockerad

Årsak

Ett larm enligt vald funktion på AUX ingång.

Årsak

Kompressor externt blockerad via AUX ingång.

Årsak

Tillsats externt blockerad via AUX ingång.

Årsak

Display/produkten har startats om.