Hvordan vedlikeholde en avtrekksvarmepumpe?

Varmepumpen krever minimalt vedlikehold etter igangkjøringen. Du anbefales likevel å kontrollere anlegget med jevne mellomrom.

  • Husets ventilasjonsvifter skal rengjøres regelmessig med f.eks. en liten børste for å opprettholde korrekt ventilasjon. OBS! Innstillingen av ventilene skal ikke endres.
  • Rengjøring av luftfilter. Når avtrekksvarmepumpen har behov for rengjøring, blir du varslet i form av en alarmindikering i displayet. Fabrikkinnstillingen for alarmindikering er hver tredje måned. Merk at tidsregningen mellom filterbytte nullstilles når avtrekkspumpen skrus av.
  • Selv om filteret ser rent ut, samles det smuss i det, og dette påvirker filterets effektivitet. Bytt det derfor ut hver år. Nytt filter bestilles via installatøren.

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.

Relatert innhold

Resirkuler varmeenergi i ventilasjonsluften
Se alle avtrekksvarmepumper »