Hvordan vedlikeholde en bergvarmepumpe

Varmepumpen din er i prinsippet vedlikeholdsfri og krever derfor minimalt tilsyn av deg etter igangkjøringen. Du anbefales likevel å kontrollere anlegget med jevne mellomrom.

  • Kuldebærervæsken som henter opp varmen i jorden, skal normalt ikke forbrukes, men bare pumpes rundt. I de fleste installasjoner er det et nivåkar som gjør det mulig å kontrollere at det er nok væske i systemet. Er du usikker på hvor nivåkaret ditt er, kan du spørre installatøren. Nivået kan variere noe på grunn av væskens temperatur. Hvis nivået ligger under 1/3 fra toppen, er påfylling nødvendig. Kontakt eventuelt installatøren for å få hjelp med påfyllingen.
  • På kuldebærersiden er det en del installasjoner som har et ekspansjonskar istedenfor et nivåkar (for eksempel der varmepumpen ikke er det høyeste punktet i kuldebærerkretsen), der man kan kontrollere trykket i systemet. Er du usikker på hvor ekspansjonskaret sitter, kan du spørre installatøren. Trykket kan variere noe på grunn av væskens temperatur. Trykket bør ikke være lavere enn 0,5 bar. Kontakt installatøren for å få hjelp med eventuell påfylling.

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.

Mor som klemmer barnet sitt

Økt trygghet med varmepumpeforsikring

Far og datter på stuegulvet

Hvordan virker en varmepumpe?