Hvordan vedlikeholde en bergvarmepumpe

Hvordan vedlikeholde en bergvarmepumpe

Varmepumpen din er i prinsippet vedlikeholdsfri og krever derfor minimalt tilsyn av deg etter igangkjøring. Vi anbefaler likevel at du kontrollerer anlegget med jevne mellomrom.

  • Kuldebærervæsken som henter opp varmen i jorden skal normalt ikke forbrukes, men bare pumpes rundt. I de fleste installasjoner er det et nivåkar som gjør det mulig å kontrollere at det er nok væske i systemet. Er du usikker på hvor nivåkaret ditt er, kan du forhøre deg med montøren som installerte bergvarmepumpen. Nivået kan variere på grunn av væskens temperatur. Hvis nivået ligger under 1/3 fra toppen, er det nødvendig med påfylling. Kontakt montøren for å få hjelp med påfylling.
  • På kuldebærersiden er det en del installasjoner som har et ekspansjonskar istedenfor et nivåkar (for eksempel der varmepumpen ikke er det høyeste punktet i kuldebærerkretsen), der det er mulig å kontrollere trykket i systemet. Er du usikker på hvor ekspansjonskaret sitter, kan du spørre montøren. Trykket kan variere noe på grunn av væskens temperatu, og bør ikke være lavere enn 0,5 bar. Kontakt montøren for å få hjelp med eventuell påfylling.
Mor som klemmer barnet sitt

Økt trygghet med varmepumpeforsikring

Far og datter på stuegulvet

Hvordan virker en varmepumpe?

Tips til vedlikeholdesc