Start Produkter Produkter for næringsbygg
NIBE climate solutions for large energy needs

Varmepumper for næringsbygg

Løsninger for store energibehov

Med varmepumper fra NIBE kan du dekke energibehovet i næringsbygg, skoler og boligblokker både kostnadseffektivt og miljøvennlig – helt opp til 540 kW varmeeffekt.

Få gratis befaring og råd