Start Kunnskapsbank Varmepumper for næringsbygg
Skyline fra en storby

Varmepumper for næringsbygg

Hjelp til å velge løsninger

Med varmepumper fra NIBE kan du dekke energibehovet i næringsbygg, skoler og boligblokker både kostnadseffektivt og miljøvennlig – helt opp til 540 kW varmeeffekt. Varmepumper kan spare mye energi i ulike typer og størrelser næringsbygg, skoler og boligblokker, og kan levere både varme og kjøling. Varmepumper utnytter gratis energi fra omgivelsene, og er lønnsomme investeringer både for nye og eksisterende næringsbygg.

Særlig bergvarmepumper (væske-vann varmepumper) gir veldig høy driftssikkerhet og høy energisparing. De kan også levere frikjøling (naturlig kjøling) fordi energibrønnen har lav nok temperatur til å kjøle ned et bygg direkte. Dette er svært energieffektiv kjøling særlig relevant for nye næringsbygg.

Trinnløs regulering opptil 28 kw

NIBE har nå flere bergvarmepumper som regulerer effekten trinnløst etter bygningens behov.

  • Med effekt fra 4 til 16 kW kan NIBE F1255 egne seg for mindre barnehager
  • Med effekt fra 4 til 28 kW passer NIBE F1355 for små og mellomstore næringsbygg, skoler og boligblokker

Bergvarmepumper opptil 540 kw

For bygninger med stort varme- eller kjølebehov er bergvarmepumpen NIBE F1345 godt egnet. Den passer for næringsbygg og større boliger, og for rehabilitering av eksisterende bygninger. NIBE F1345 finnes i fire størrelser fra 24 kW opp til 60 kW. Denne bergvarmepumpen er meget fleksibel, og opp til ni enheter kan kobles i parallell.

Alle bergvarmepumper fra NIBE kan også kobles til andre energikilder som sjøvann, jordvarme og grunnvann.

Luft-vann-varmepumper opptil 160 kw

Luft-vann-varmepumper er et godt alternativ for næringsbygg der det ikke er mulig eller ønskelig å velge bergvarme. NIBE sine luft-vann-varmepumper er inverterstyrt og kan levere både varme og kjøling. De egner seg godt både til nybygg og til rehabilitering.

Med effekter opptil 16 kW passer NIBE F2040 for mindre næringsbygg og barnehager

For bygninger med større varme- og kjølebehov er NIBE F2120 en fleksibel løsning. Den kommer i fire størrelser med effekt opp til 20 kW, og opp til 8 enheter kan installeres i parallell.

Sjekk ut alle varmepumper for næringsbygg

Støtte til prosjektering

NIBEs varmepumper blir importert til Norge av ABK-Qviller. ABK-Qviller har en egen prosjektavdeling med ingeniører som bistår NIBE-forhandlere i å finne og prosjektere riktig varmepumpeløsning. Det innebærer blant annet å diskutere tekniske løsninger og muligheter med både forhandlere og rådgivere, beregne behov og lage systemskisser. ABK-Qviller sine ingeniører kan også delta i prosessen overfor sluttkunde, og kan delta aktivt når et prosjekt skal gjennomføres.

Forebyggende vedlikehold, bistand i felt og reperasjoner

Gjennom ABK-Qviller tilbyr vi en rekke andre tjenester, som periodisk forebyggende vedlikehold, bistand i felt, reparasjoner og i noen grad montering. Gjennom samarbeidende entreprenører landet over tilbyr vi tjenester der utstyret er montert. For kritiske installasjoner tilbyr vi også døgnkontinuerlig vakttjeneste.

Andre varmepumper til næringsbygg

ABK-Qviller leverer luft-luft-varmepumper for alle typer næringsbygg, som lagerhaller, butikker og kontorbygg. ABK-Qviller har også et stort utvalg av større isvannsmaskiner og varmepumper til næringsbygg, med varme- og kjølekapasitet opp til flere megawatt. Vi kan levere utstyr med naturlige kuldemedier for ulike varme- og kjølebehov.

Vurderer du varmepumpe?

Få hjelp til å finne og prosjektere optimal løsning. Vi har et nettverk av NIBE-forhandlere over hele landet. Legg igjen navn og telefonnummer, så tar en av våre forhandlere kontakt for en uforpliktende prat.

Hvilket produkt er du interessert i?