NIBE-varmepumpe

Reklamasjon

Ved eventuelle feil eller mangler ved produktet, gjelder reklamasjonsretten ved forbrukerkjøp ifølge Forbrukerkjøpsloven i inntil 5 år etter leveringsdato. Reklamasjoner stilles normalt til NIBE-forhandleren som solgte anlegget. Hvis forhandleren ikke i er drift lenger, f.eks. som følge av konkurs, kan forbrukerkunden reklamere mot bakenforliggende ledd i salgskjeden som beskrevet i Forbrukerkjøpsloven § 35.

Reklamasjonsretten i 5 år gjelder for salg til privatpersoner. For salg til næring gjelder Kjøpsloven eller egne avtaler.

Reklamasjonsretten gjelder ikke ved:

  • Skader som er påført produktet etter igangkjøring.
  • Problemer som skyldes feilaktig installasjon eller bruk av varmepumpen, manglende vedlikehold eller tilsyn ifølge instruksjoner i brukermanual eller instruksjoner gitt av installatør.
  • Reparasjon utført av usertifisert personell og/eller ved bruk av uoriginale deler.
  • Slitasje eller feil som skyldes påvirkning av salt.
  • Midlertidig driftstans eller skader som skyldes spesielle værforhold.
  • Forringelse som skyldes normal slitasje utenfor lovfestet reklamasjonsfrist eller utenfor eventuell forlenget reklamasjonsfrist gitt i avtale med importøren ABK-Qviller AS.
  • Produkter solgt utenom offisiell salgskanal i Norge.
  • Eventuelle skader på bygningskropp, følgeskader av enhver art samt tredjemannsinteresser.
  • Problemer som oppstår etter demontering/remontering av varmepumpen.

Gjør det selv

Vi har trygghetsforsikring

 Spørsmål og svar

Spørsmål og svar