Bergvarmepumpe

Ta vare på den naturlige energien rundt deg

En bergsikker investering

Bergvarme er solenergi lagret dypt nede i bakken, i havbunnen eller under plenen din. Med en NIBE bergvarmepumpe forsynes hjemmet ditt med både varme og varmt vann, samt kjøling på varme sommerdager. Med denne typen fornybar energi senker du energikostnadene dine med opptil 80 % og skaper det perfekte inneklimaet – samtidig som du gjør miljøet en tjeneste.

Utnytter bergvarmen

Bergvarme er solenergi lagret i fjellet, på sjøbunnen eller under gressplenen rett utenfor døren. Hva som passer best hos deg, avhenger av omgivelsene, hvor mye energi boligen din trenger og type varmesystem du har.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, blir ofte brukt som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Selve varmepumpen er den samme – forskjellen ligger i typen varmekilde som brukes; fjell/berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Det betyr at alle våre bergvarmepumper også fungerer som jordvarmepumper. Slik fungerer en jordvarmepumpe.

Slik fungerer bergvarmepumpen

Før du installerer varmepumpen, bores det etter bergvarme. En NIBE-forhandler sørger for at det blir utført av en profesjonell boreentreprenør. Hvor dypt du må bore avhenger av hva som befinner seg i grunnen og ditt effektbehov. Dybden kan varierer fra 70 til 300 meter.

Med et væskefylt rør, også kalt kollektoren, hentes lagret solvarme opp fra fjellet, sjøen eller under bakken på tomten din. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor varmen bør hentes fra. Oppgaven til bergvarmepumpen er å konsentrere energien så mye at den kan gi deg varmt vann og oppvarming.

Væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen som er lagret under bakken eller havbunnen. Når væsken passerer gjennom bergvarmepumpen, møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium, som blir til gass ved veldig lav temperatur. Gassen går videre til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt, via kondensatoren, blir varmen avgitt til husets varmesystem. Les mer om hvordan en bergvarmepumpe fungerer.

Få støtte til å installere bergvarmepumpe

Skal du installere bergvarmepumpe, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Det er en statlig støtteordning med formål om å oppfordre til mer miljøvennlige og energieffektive løsninger i norske hjem.

Når du installerer varmepumpe kan du få opptil 25 000 kroner i støtte fra Enova når du samtidig kombinerer ulike energitiltak. Slik får du en solid rabatt på installasjon av bergvarmepumpe, samtidig varmeutgiftene dine reduseres med opptil 80 %. Les mer om Enovatilskuddet.

Hva koster en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe fra NIBE som er tenkt brukt til en stor enebolig, koster rundt 150 000 kroner. Totalprisen ved installasjon av en bergvarmepumpe avhenger av mye. En bergvarmepumpe krever et borehull på 70-300 meter. Den må også ha et system for vannbåren varmedistribusjon, og profesjonell installasjon. I tillegg vil det påløpe installasjonskostnader som blir påvirket av faktorer som nåværende varmeløsning, husets størrelse, varme- og varmtvannsbehov, eller om du skal bygge helt nytt.

Hvor mye sparer du på å ha en bergvarmepumpe?

Det er mange fordeler i å investere i et nytt varmeanlegg. Utenom den gode komforten en bergvarmepumpe gir i hjemmet, vil det gjøre underverker for lommeboken. Sammenliknet med bruk av oljefyr og radiatorer og et årlig oljeforbruk på 2 500 liter, kan du spare mer enn 24 000 kroner i året. Bruker du vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet, med et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare nærmere 19 000 kroner i året. Begge eksemplene forutsetter en total strømpris på én krone per kWh. Finn ut mer om hva du kan spare.

Finn din varmepumpe

Få gratis råd og befaring

Legg igjen din kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig.

Fill out my online form.