Start Kunnskapsbank Hvordan virker en varmepumpe? Hvordan fungerer en bergvarmepumpe?
Fjell med snø

Slik fungerer en bergvarmepumpe

Bergvarme er ren solenergi som lagres i bakken, fra vårens første solstråler til høstens siste blad faller. Når vinteren setter inn, er bakken proppfull av energi som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din. Selv på rekordkalde vintre har du all energien du trenger på tomten din – også når sommeren har vært kjølig og regnfull.

Konsentrert energi fra solen

Med et væskefylt rør, også kalt kollektoren, hentes lagret solvarme opp fra fjellet eller under bakken på tomten din. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor varmen bør hentes fra. Oppgaven til selve bergvarmepumpen er å konsentrere energien så mye at den kan gi deg varmt vann og oppvarming.

Væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen som er lagret i fjellet eller under bakken. Når væsken passerer gjennom bergvarmepumpen, møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium, som blir til gass ved veldig lav temperatur.

Denne gassen går videre til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt blir varmen avgitt til husets varmesystem via kondensatoren. Samtidig går kuldemediet tilbake til flytende form, klar for å bli til gass – som igjen kan hente mer varmeenergi.

Er det forskjell på en jordvarmepumpe og bergvarmepumpe?

Selve varmepumpen er den samme - forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra fjellet. Det betyr at alle våre bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper.

Finn ut hvordan en jordvarmepumpe fungerer »

Vurderer du å skaffe deg en bergvarmepumpe? Be om en uforpliktende og gratis befaring.

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

KUNNSKAPSBANK

KUNNSKAPSBANKesc