Start Kunnskapsbank Referanser Evighetsmaskinen

"Evighetsmaskinen"

NIBEs hovedkvarter i Markaryd
Hos NIBEs hovedkvarter i Markaryd finnes det et prakteksempel på hvordan prosessvarme gjenvinnes. Her gjenvinnes varmen, og senere gjenvinnes også det som er gjenvunnet
.

Det å gjenvinne prosessvarme handler mye om kreativitet. Å avdekke områder der det er for mye varme og andre situasjoner der det er for lite av dette. Ved NIBEs fabrikk i Markaryd finnes det (som seg hør og bør) et prakteksempel på dette.

Når endene på ekspansjonskarene i varmtvannsberederne skal settes under press, skjer dette under høyt trykk i en hydraulisk presse som da blir svært varm. Tidligere ble denne kjølt ned med frittflytende, opp-pumpet grunnvann.

De siste årene har man i stedet brukt en 30 kW varmepumpe til å trekke varmen fra kjølevannet. Når det kalde vannet når varmepumpen, holder det ca. 20 °C, og dette "pumpes opp" til ca. 50 °C.

Det 50 grader varme vannet brukes deretter til å vaske de nypressede endene rene for fett og olje som har havnet der under pressingen. Når endene er rene, er de også oppvarmet av det varme vannet.

Når de til slutt blåses tørre, varmes følgelig ventilasjonsluften opp. Den oppvarmede luften blåses deretter gjennom et luft/vann-batteri som gjør "varmluften om til varmtvann". Dette ledes gjennom ytterligere 2 x 30 kW varmepumper som også produserer varmtvann til vaskingen.

– De fleste industrier har en eller annen form for prosess som avgir overskuddsvarme. Hvis det avdekkes et behov for varme et annet sted, er det bare å kople til en varmepumpe og begynne å tjene penger, sier Per Törnkvist i NIBE.

Fakta:

  • System: Overskuddsvarme fra den hydrauliske pressen brukes til å lage varmtvann for vasking av varmtvannsberederes ender. Oppvarmet ventilasjonsluft fra tørkingen av disse brukes også på nytt.
  • Varmepumper: 3 stk. FIGHTER 1310 (30 kW)
  • Annet: Luft/vann-batteri for overføring av luftvarme til vannvarme.

Interessert i tilsvarende løsning?

Få gratis eksperthjelp
Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

REFERANSER

REFERANSEResc