Start Jordvarmepumpe
Natur

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumper er godt egnet for boliger som har tilgang på store utearealer, som for eksempel gårdsbruk og hytter. Ved hjelp av en kollektor kan varmepumpen hente gratis og fornybar energi fra jorden.

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?

Om sommeren lagres solenergien i jorden. Energien absorberes enten direkte som isolering eller som varme fra regn og luft i det ytterste jordlaget. Varmepumpen tar opp denne lagrede solenergien med en nedgravd kollektor. Kollektoren er en slange som er fylt med frostbeskyttet væske, og som er gravd 80 –100 cm ned i bakken. Lengden på slangen kan være mellom 250 til 400 meter, avhengig av valgt størrelse på varmepumpen. Det er en kostnadseffektiv metode å bruke denne energien til oppvarming. Mest effektivt energiopptak får man fra jordsmonn med et stort vanninnhold. En varmepumpe med jord som energikilde egner seg for hus med stor tomt.

Er det forskjell på en jordvarmepumpe og en bergvarmepumpe?

Selve varmepumpen er den samme - forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet "bergvarmepumpe" brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Det betyr at alle våre bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper.

Illustrasjon av hvordan en jordvarmepumpe fungerer

Bergvarmepumpe: med fjell eller berg som energikilde

Lenger ned i bakken finnes det såkalte overflatenære geotermiske laget, en varmekilde som holder tilnærmet konstant temperatur hele året. Varmepumpen henter opp lagret solenergi via en kollektor i et boret hull i fjellet. Boredybden kan variere mellom 90 og 200 meter, avhengig av størrelse på varmepumpen.

Denne typen systemer kan brukes til alle typer bygninger, store eller små, offentlige eller private. Det krever ikke stor plass, og borehullet kan bores selv i små hager.

Illustrasjon av hvordan en bergvarmepumpe med grunnvann som energikilde fungerer

Er jordvarmepumpe riktig for deg?

Om en jordvarmepumpe er det rette valget for deg avhenger av faktorer som bygningens energibehov, eksisterende oppvarmingssystemer og grunnforholdene der huset ligger. Din lokale NIBE-installatør kan hjelpe deg med å velge en varmepumpe med en energikilde som passer best for huset ditt.

Få gratis råd og befaring

Legg igjen din kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig. Fyll ut skjema under.

Hvilket produkt er du interessert i?

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Trær

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann