Enovatilskuddet

Få støtte fra Enova

Du kan få støtte til å investere i energieffektive løsninger gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

Hva er Enovatilskuddet?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

HVILKE TILTAK GIR ENOVA-STØTTE?

Hva du får i støtte og hvor mye avhenger av type varmeløsning du velger, og om du kombinerer det med andre tiltak. For væske-vann-varmepumpe (bergvarmepumpe) kan du få inntil 10 000 kroner i støtte.

Sjekk Enova sine nettsider for oversikt over hvilke tiltak som gir støtte

Andre aktuelle tiltak som gir støtte

Du kan for eksempel legge om til vannbåren varme som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller radiatorer, installere en akkumulatortank for å lagre varmt vann over lengre tid med minimalt varmetap eller montere balansert ventilasjon.

  • Ettermontering av balansert ventilasjon kan gi deg inntil 10 000 kroner i støtte
  • Legger du om til vannbåren varme, kan du få inntil 10 000 kroner i støtte
  • Installering av akkumulatortank gir inntil 5 000 kroner i støtte

Du kan altså få opptil 25 000 kroner i støtte om du oppgraderer hjemmet ditt med mer energivennlige løsninger.

Se full oversikt over hva Enova støtter.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel, du:

  • Betaler og installerer energitiltakene som gir støtte
  • Registrerer kvittering/ faktura på Enova sine hjemmesider
  • Mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv. Vi har fagfolk i hele landet som installerer for deg. Finn en godkjent installatør

Usikker på hvilken varmeløsning du bør velge?

Snakk med en av våre autoriserte forhandlere. Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet.

Fill out my online form.