Enovatilskuddet
Få opptil 25.000 kr i støtte til varmepumpe

Få støtte fra Enova til varmepumpe

Støtte til å investere i energieffektive løsninger som varmepumpe, får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

Hva er Enovatilskuddet?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan blant annet få Enova-støtte til installering av varmepumepe.

Hvilke tiltak gir Enova-støtte?

Når du installerer en varmepumpe fra NIBE, kan du motta økonomisk støtte. Hvor mye støtte du får, avhenger av type varmeløsning du velger og om du kombinerer det med andre tiltak.

Disse varmepumpene støtter Enova:

Kombiner tiltak for maksimal støtte

Når du installerer en varmepumpe, finnes det andre smarte energitiltak som du også bør vurdere for å få mer ut av varmepumpen. Ved å gjøre flere energisparetiltak samtidig, vil du oppnå mer i støtte. Du kan for eksempel legge om til vannbåren varme som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller radiatorer. Du kan installere en akkumulatortank for å lagre varmt vann over lengre tid med minimalt varmetap, eller du kan montere balansert ventilasjon.

Andre aktuelle tiltak som gir støtte:

  • Ettermontering av balansert ventilasjon  - få inntil 15.000 kr i støtte (fra 1. juli 2021; kr 10 000,-)
  • Legg om til vannbåren varme - få inntil 10.000 kr i støtte
  • Installering av akkumulatortank - få inntil 5.000 kr i støtte

Du kan altså få opptil 25.000 kr i støtte om du velger å kombinere varmepumpe med andre energitiltak.

Se full oversikt over hva Enova støtter

Hvordan kan jeg få Enova-støtte?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel:

  • Du får varmepumpen installert
  • Du registrerer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
  • Du mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv. Vi har fagfolk i hele landet som installerer for deg.

Finn godkjent installatør.

Usikker på hvilken varmeløsning du bør velge?

Snakk med en av våre autoriserte forhandlere. Fyll ut skjemaet, så blir du snart kontaktet.

Fill out my online form.