Start Energismart oppvarming
Familie i stua

Energismart oppvarming med vannbåren varme

En væske-vann varmepumpe utnytter den lagrede solenergien som finnes i fjell, jord eller sjø, og omdanner den til varme. 

Kort forklart så foregår det slik: Det bores et hull dypt nedi grunnen. Med et væskefylt rør, også kalt kollektoren, hentes lagret energi opp fra under bakken. Oppgaven til selve varmepumpen er å konsentrere energien så mye at den kan varme opp boligen og gi nok varmtvann  til hele husholdningen. Vannbåren varme er den mest energieffektive løsningen, og er viktig for Norges grønne omstilling. For deg betyr det et behagelig inneklima året rundt.

Den beste investeringen for energisparing

Velger du en væske-vann varmepumpe i kombinasjon med vannbåren gulvvarme, kan du senke energiforbruket til oppvarming med så mye som 60-75 % sammenlignet med vanlig elektrisk oppvarming. En væske-vann varmepumpe er generelt svært energieffektiv og miljøvennlig, samtidig som den er en stor investering. Derfor lønner det seg å være nøye i valg av teknologi, ytelse og effektivitet – og ikke minst i valg av leverandør.

NIBE varmepumper er designet og produsert i Sverige med høye krav til kvalitet og holdbarhet i alle ledd. Det betyr blant annet at de er tilpasset det nordiske klimaet, har kortere transport og mindre klimapåvirkning.

S-serien tilpasser seg hjemmet

Varmepumper i NIBE S-serien har smarte funksjoner som justerer temperaturen etter varmebehovet, og gir høy komfort og lavt energiforbruk. De tilpasser seg også forbruksmønsteret og sparer energi ved å produsere varmtvann på lønnsomme tidspunkt. Med funksjonen Smart Price Adaption henter varmepumpen timepriser rett fra kraftbørsen og tilpasser driften deretter. Alt skjer automatisk og uten at det merkes på komforten. Les mer om hvordan du får et smartere hjem ».

S1255, en populær væske-vann varmepumpe installert i et vaskerom

NIBE S-serien er populære væske-vann varmepumper som glir godt inn i interiøret.

Kontakt fagfolk for befaring

Vannbåren varme er fremtidens oppvarmingssystem og bør vurderes både ved oppføring av nybygg og ved rehabilitering av eldre hus. 

En fagperson vil foreta en energiberegning for å avklare boligens behov for oppvarming og varmtvannsproduksjon, og ut fra dette gi et tilbud på anbefalt løsning. For eksempel kan anbefalingen være å etablere en energibrønn i grunnfjellet og å installere en væske-vann varmepumpe i medium effektstørrelse i husets vaskerom.

Vi har et forhandlernettverk som strekker seg over hele landet. Finn din lokale forhandler og be om gratis befaring her eller fyll ut skjemaet nederst på siden.

Bra for miljøet og økonomien

boring etter bergvarme

Her bores det etter bergvarme. Se animasjonsfilmen "Rehabilitering med vannbåren varme" lengre ned på siden.

Beregninger viser at en vanlig bolig bruker ca. 75 % av det totale energiforbruket sitt til oppvarming og varmtvann. Tabellen under viser hvor mye du kan redusere boligens energiforbruk bare ved å velge en fornybar varmekilde. Dette er et valg der miljøgevinsten er høy, både lokalt og globalt i form av lavere CO2 -utslipp og mindre behov for utbygging av vindturbiner og inngripen i norsk natur.

En større enebolig har gjerne et energibehov på 45 000 kWh eller mer per år. Med en energibesparende væske-vann varmepumpe kan du redusere forbruket til oppvarming og varmtvann med hele 20 000 kWh i året. Antar vi en strømpris på 1,60 kr/kWh (gjennomsnittlig strømpris inkl. avgifter og nettleie for 2023), vil du samtidig kunne redusere utgiftene til oppvarming og varmt vann med 640 000 kroner i løpet av varmepumpens levetid. Levetiden på denne type varmepumpe er normalt 20 år.

Totalt energibehov, kWh/år Andel til varme og varmtvann (75 %), kWh/år Årlig besparelse med væske-vann varmepumpe*, kWh/år
40 00030 00017 800
45 00033 75020 000
50 00037 50022 200

Økonomisk støtte fra Enova


Det lønner seg å tenke langsiktig og helhetlig når du skal velge eller endre oppvarmingssystem i boligen din.

Enova premierer tiltak som senker strømforbruket. Totalt kan en huseier få 54 000 kroner i støtte (tall fra Enova mars 2024). Dette betinger installasjon av en godkjent væske-vann varmepumpe, smart varmtvannsbereder, akkumulatortank, pris- og effektstyrt energilagringssystem og vannbåren varme. I summen ligger også en tiltaksbonus for vannbårent anlegg.

Kriteriene for tilskudd kan endres uten varsel, Søker står selv ansvarlig for å kontrollere betingelsene.
Les med på enova.no » (ekstern lenke)

Hva er bergvarme?

Bergvarme er den vanligste typen væske-vann varmepumpen i Norge og innebærer at det bores et hull ned i bakken/berggrunnen. Energien hentes opp fra grunnen via en energibrønn og ledes frem til varmepumpen; derav navnet bergvarmepumpe. Borehullet kan være flere hundre meter dypt.

Etter boring senkes et kollektorrør med sirkulerende væske ned i hullet. Denne væsken blir varmet opp av bergvarmen og hentes opp fra borehullet til varmepumpen. Varmepumpens kompressorteknologi er det som sender varmen rundt i husets varmesystem.

Solenergi som lagres i fjellet som bergvarme er nesten ubegrenset og det mest bærekraftige alternativet vi har til oppvarming i verden.

Les mer om bergvarme »


Jord eller sjø som varmekilde?

Har du tilgang til større jordområder kan en løsning være å utnytte disse arealene til å legge jordkollektorer. Varmepumpesystemet for boligen er den samme som for bergvarme, men energien hentes fra kollektorer som legges ut i slynger på frostfri dybde nede i bakken.  

Bor du i nærheten av en sjø, kan også denne benyttes som kilde. Sjøkollektoren strekkes ut på sjøbunnen og returnerer tilbake til varmepumpen med lagret solenergi. Både salt og ferskvann kan benyttes så lenge energien hentes fra frostfritt dyp.

Hvordan får jeg varmen ut i huset?

De vanligste varmekildene for et vannbårent system er gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer. I tillegg til disse, velger de fleste en form for lagring av varmtvann og varmt tappevann som en varmtvannsbereder eller varmepumpe med integrert bereder.  

Gulvvarme er mest økonomisk og gir best komfort, men er også den mest omfattende installasjonen når det gjelder vannbåren varme. Mange velger å gjøre denne investeringen dersom de allerede har planer om å skifte ut gulv.

Viftekonvektor kan være et godt alternativ for de som ikke skal bytte ut gulv. Det er en form for radiator med innebygget vifte som sprer varmen raskt i et rom. Disse kan også brukes til kjøling.

Vanlige radiatorer kan kobles på rør til bergvarmepumpen. Dette gir også en energieffektiv og lun varme i huset.

Snakk med en forhandler

Velg vannbåren varme med NIBE varmepumper – det smarte valget for din bolig.
Fyll ut skjema, så blir du kontaktet for en gratis befaring innen kort tid.

Hvilket produkt er du interessert i?

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann