Hva er reservestilling?

Reservestilling er en midlertidig innstilling som brukes når feil og driftsforstyrrelser oppstår, og i vente på support når tilleggsvarmedrift av en eller annen grunn ikke kan aktiveres. I reservestilling er bare sirkulasjonspumpen og deler av el-patronens effekt i drift, noe som innebærer en høyere driftskostnad. Når stillingen er aktivert, er varmepumpens display slukket og for dem modeller med statuslampe, lyser denne gult. Avhengig av modell kan produksjon av varmtvann stoppe ved reservestilling. Hvordan man endrer til reservestilling kan du lese om her.

Husk at i reservestilling slås kompressoren av, og el-patronen settes inn. Dette innebærer en høyere driftskostnad.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.