Hva er reservestilling?

Reservestilling er en midlertidig innstilling som brukes når feil og driftsforstyrrelser oppstår. Den kan også brukes i påvente av support når tilleggsvarmedrift av en eller annen grunn ikke kan aktiveres.

I reservestilling er bare sirkulasjonspumpen og deler av el-patronens effekt i drift, noe som innebærer en høyere driftskostnad. Når stillingen er aktivert er varmepumpens display slukket, og for de modellene med statuslampe lyser denne gult. Avhengig av modell kan produksjon av varmtvann stoppe ved reservestilling. Hvordan du endrer til reservestilling kan du lese om her.

I reservestilling blir kompressoren skrudd av, og el-patronen settes inn. Dette innebærer en høyere driftskostnad.