Driftsstilling

Varmepumpens driftsstilling er normalt innstilt i "auto". Du har også mulighet til å stille inn varmepumpen i "kun til varme" der det bare brukes tilleggsvarme, eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjoner du tillater.

Driftsstilling "auto"

I denne driftsstillingen velger varmepumpen automatisk hvilke funksjoner som tillates.

Driftsstilling "manuelt"

I denne driftsstillingen velger du selv hvilke funksjoner som tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.

Driftsstilling "kun til varme"

I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og bare tilleggsvarmen brukes.

Hvis du velger posisjonen "kun til varme" blir kompressoren valgt bort, og du får en høyere driftskostnad.