Driftsstilling

Varmepumpens driftsstilling er normalt innstilt i auto. Du har også mulighet til å stille inn varmepumpen i "kun til varme", der det bare benyttes tilleggsvarme, eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjoner som skal tillates.

Driftsstilling auto

I denne driftsstillingen velger varmepumpen automatisk hvilke funksjoner som skal tillates.

Driftsstilling manuelt

I denne driftsstillingen kan du selv velge hvilke funksjoner som skal tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.

Driftsstilling kun til varme

I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og bare tilleggsvarmen brukes.

Husk at hvis du velger posisjonen "kun til varme" blir kompressoren valgt bort, og du får en høyere driftskostnad.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.