Hvorfor høres det ut som om det sildrer, renner eller bobler fra varmepumpen?

Lyden indikerer vanligvis at det finnes luft i varmesystemet og varmepumpen trenger og avluftes. Før avluftingen utføres bør man kontrollere at pannetrykket er innen normalt arbeidsområde, vanligvis mellom 0,5 og 1,5 bar avhengig av varmesystemet. Ved avlufting synker pannetrykket. Om pannetrykket er lavere enn 0,5 bar, så øker man pannetrykket ved påfylling av systemet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting/påfylling av anlegget.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.