Start Support Spørsmål og svar Hvorfor høres det ut som om det sildrer, renner eller bobler fra varmepumpen?
Få gratis råd og befaring

Hvorfor høres det ut som om det sildrer, renner eller bobler fra varmepumpen?

Lyden indikerer vanligvis at det finnes luft i varmesystemet og varmepumpen må avluftes.

Før du gjør en avlufting, bør du kontrollere at pannetrykket er innen normalt arbeidsområde, vanligvis mellom 0,5 og 1,5 bar avhengig av varmesystemet. Ved avlufting synker pannetrykket. Om pannetrykket er lavere enn 0,5 bar, kan du øke pannetrykket ved påfylling av systemet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting/påfylling av anlegget.