Start Support Spørsmål og svar Jeg får en lavtrykksalarm, hva skal jeg gjøre?
Få gratis råd og befaring

Jeg får en lavtrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

Det kan være ulike årsaker til lavtrykksalarm.

Bergvarmepumpe

Alarmen kan komme på grunn av dårlig sirkulasjon i kuldebærerkretsen.

Dette kan du gjøre:

  • Kontroller nivåkaret/ekspansjonskaret. Dersom du har et nivåkar installert bør det være fylt 2/3 og for ekspansjonskaret bør ikke trykket ligge under 0,5 bar.
  • Kontroller at kuldebærerpumpen går.
  • Dersom dette ikke hjelper, kontakt din lokale forhandler for videre hjelp.

Luft/vann-varmepumpe

På en luft-vann varmepumpe oppstår lavtrykksalarm som oftest på grunn av lav luftmengde gjennom varmeveksleren eller for liten mengde kuldemedium.

Dette kan du gjøre:

Avtrekksvarmepumpe

En lavtrykksalarm på en avtrekksvarmepumpe oppstår som oftest på grunn av for lav avtrekksluftstrøm eller for liten mengde kuldemedium.

Dette kan du gjøre: