Jeg får en lavtrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

Det kan være ulike årsaker til lavtrykksalarm.

Bergvarmepumpe

Alarmen kan komme på grunn av dårlig sirkulasjon i kuldebærerkretsen.

Forslag til tiltak:

  • Kontroller nivåkaret/ekspansjonskaret. Dersom du har et nivåkar installert bør det være fylt 2/3 og for ekspansjonskaret bør ikke trykket ligge under 0,5 bar
  • Kontroller at kuldebærerpumpen går
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Luft/vann-varmepumpe

På en luft-vann varmepumpe oppstår lavtrykksalarm som oftest på grunn av lav luftmengde gjennom varmeveksleren eller for liten mengde kuldemedium.

Forslag til tiltak:

  • Kontroller at varmeveksleren er fritt for løv, snø og is
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.

Avtrekksvarmepumpe

En lavtrykksalarm på en avtrekksvarmepumpe oppstår som oftest på grunn av for lav avtrekksluftstrøm eller for liten mengde kuldemedium.

Forslag til tiltak:

  • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette
  • Kontroller at avtrekksviften fungerer
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.