Jeg får en lavtrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

Det kan være ulike årsaker til lavtrykksalarm.

Bergvarmepumpe

Alarmen kan komme på grunn av dårlig sirkulasjon i kuldebærerkretsen.

Dette kan du gjøre:

  • Kontroller nivåkaret/ekspansjonskaret. Dersom du har et nivåkar installert bør det være fylt 2/3 og for ekspansjonskaret bør ikke trykket ligge under 0,5 bar.
  • Kontroller at kuldebærerpumpen går.
  • Dersom dette ikke hjelper, kontakt din lokale forhandler for videre hjelp.

Luft/vann-varmepumpe

På en luft-vann varmepumpe oppstår lavtrykksalarm som oftest på grunn av lav luftmengde gjennom varmeveksleren eller for liten mengde kuldemedium.

Dette kan du gjøre:

Avtrekksvarmepumpe

En lavtrykksalarm på en avtrekksvarmepumpe oppstår som oftest på grunn av for lav avtrekksluftstrøm eller for liten mengde kuldemedium.

Dette kan du gjøre: