Hvorfor kommer det vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet?

Det er normalt at det av og til kommer vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet på varmepumpen. Dette skyldes at kaldtvannet som tas inn i varmtvannsberederen ekspanderer ved oppvarming. Trykket øker og sikkerhetsventiles åpner seg. Derfor er det viktig med en korrekt installasjon av varmepumpen med avløp under varmepumpen og sluk.

Klimasystemets sikkerhetsventil skal derimot være helt lukket og normalt ikke slippe ut vann.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.