Start Support Spørsmål og svar Hvorfor kommer det vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet?

Hvorfor kommer det vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet?

Det er helt vanlig at det av og til kommer vann ut av sikkerhetsventilen til tappevannet på varmepumpen. Dette skyldes at kaldtvannet som tas inn i varmtvannsberederen ekspanderer ved oppvarming. Trykket øker og sikkerhetsventiles åpner seg. Derfor er det viktig med en korrekt installasjon av varmepumpen med avløp under varmepumpen og sluk.

Klimasystemets sikkerhetsventil skal derimot være helt lukket og normalt ikke slippe ut vann.