Ved behov for support, hvor henvender jeg meg?

  • Sjekk hva som er viktig å huske på før du tar kontakt for support.
  • Notér produktets serienummer på innedelen, for å gi dette videre til de som skal hjelpe deg. Serienummeret er viktig for å kunne indentifisere eksakt type produkt. Har du en luft-vann varmepumpe bør også utedelens serienummer noteres.
  • Kontakt din forhandler eller den som installerte produktet for support. Dersom du ikke har kjennskap til hvilket firma som installerte produktet, eller av andre grunner ikke kan kontakte firmaet du kjøpte produktet av, kan du ta kontakt med importøren ABK-Qviller AS.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.