Start Support Spørsmål og svar Hva er viktig å tenke på når det gjelder drenering vekk fra huset?
Få gratis råd og befaring

Hva er viktig å tenke på når det gjelder drenering vekk fra huset?

Avhengig av luftfuktigheten vil varmepumpen lage en del kondensvann, som ved minusgrader kan fryse til is under varmepumpens utedel. Større isdannelser under varmepumpen kan medføre skader som ikke blir dekket av garantien.

Tips til hvordan du vedlikeholder varmepumpen.

For modellene NIBE Fighter F2015/2020/F2025 finnes tilbehøret KVT 11 (dryppanne) som forbedrer avledningen av kondensvannet. Nyere varmepumper som NIBE F2300, F2030 og F2040 leveres med innebygget dryppanne og kan kompletteres med tilbehøret KVR 10 (kondensvannslange).