Start Support Spørsmål og svar A-03 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?
Få gratis råd og befaring

A-03 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarmtype A-03 er en alarm som innebærer at høytrykkspressostaten (høytrykksalarm) eller lavtrykkspressostaten (lavtrykksalarm) har løst seg ut.

Dette kan du gjøre:

  • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette.
  • Kontroller at avtrekksviften fungerer.
  • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne.
  • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet.
  • Kontroller at riktig varmekurve er valgt.
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går.
  • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt.
  • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler.
  • Dersom dette ikke hjelper, kontakt din lokale forhandler for videre hjelp.