A-03 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarmtype A-03 er en alarm som innebærer at høytrykkspressostaten (høytrykksalarm) eller lavtrykkspressostaten (lavtrykksalarm) har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

  • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette
  • Kontroller at avtrekksviften fungerer
  • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne
  • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet
  • Kontroller at riktig varmekurve er valgt
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
  • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt
  • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.