Start Support Spørsmål og svar Hva er et normalt energiforbruk for min avtrekksvarmepumpe?
Få gratis råd og befaring

Hva er et normalt energiforbruk for min avtrekksvarmepumpe?

I diagrammet fremgår det hvordan energiforbruket per måned fordeler seg gjennom et år.

Eksempel: I januar måned hadde varmepumpen et forbruk på ca. 3 000 kWh. I følge diagrammet tilsvarer det i januar 24 % av årsforbruket, dvs. det forventede årsforbruket blir ca. 12 500 kWh. I oktober bør forbruket i så fall ligge på ca. 600 kWh.

Nybygg

Nybygde hus går gjennom en tørkeprosess det første året. Huset kan da forbruke vesentlig mer energi enn det vil gjøre senere. Etter 1-2 år bør du justere varmekurven, forskyvning av varmekurven samt boligens termostatventiler på nytt fordi varmesystemet som regel krever lavere temperatur når tørkeprosessen er avsluttet.

Ha for vane å kontrollere boligens strømmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden. Da finner du raskt ut om strømforbruket endres.

Nybygde hus har ofte doble strømmålere, så benytt gjerne mellomdifferansen til å regne ut strømforbruket i husholdningen.