Hvordan får jeg mer varmtvann?

Funksjonen «Ekstra varmtvann» eller «Midlertidig luksus» er tilgjengelig på de fleste av våre modeller. Aktivering av funksjonen er ulik avhengig av modell. Nedenfor kan du lese fremgangsmåten for våre vanligste modeller. For øvrige modeller, se brukermanualen.

  • Velg «Varmtvann».
  • Gå til meny 2.1 «Midlertidig luksus».
  • Velg ønsket tidsperiode og bekreft med OK.
  • Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen.
  • Når tiden har gått ut, går varmtvannsproduksjonen tilbake til innstilt stilling i meny 2.2.
  • Gå tilbake til hovedmenyen ved å bruke Tilbakeknappen.

Høyere varmtvannstemperatur innebærer høyere driftskostnader da el-patronen står for den største delen av økningen i temperaturen.