Start Support Spørsmål og svar Filteralarm vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Filteralarmen vises i displayet

Alarmen er en påminnelse om å rengjøre eller bytte filteret i varmepumpen. Nytt filter bestilles via din forhandler.