Hvorfor får jeg alarm om lav avtrekkstemperatur?

Alarmen vises om det er for kaldt i det rommet som varmepumpen henter avtrekksluft som energikilde fra. Er romtemperaturen lavere enn 16 °C vil ikke varmepumpen tillate kompressoren å kjøre. Varmepumpen vil fortsatt fungere, men kun ved hjelp av elektrisk kolbe til tempereaturen i rommet har steget igjen.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.