Start Support Spørsmål og svar Hvorfor får jeg alarm om lav avtrekkstemperatur?
Få gratis råd og befaring

Alarm om lav avtrekkstemperatur

Alarmen vises om det er for kaldt i det rommet som varmepumpen henter avtrekksluft som energikilde fra. Er romtemperaturen lavere enn 16 °C vil ikke varmepumpen tillate kompressoren å kjøre. Varmepumpen vil fortsatt fungere, men kun ved hjelp av elektrisk kolbe til temperaturen i rommet har steget igjen.