Start Support Spørsmål og svar Jeg får en høytrykksalarm, hva skal jeg gjøre?
Få gratis råd og befaring

Jeg får en høytrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

En høytrykksalarm oppstår når kompressoren ikke klarer å kvitte seg med varmen den produserer, ofte på grunn av dårlig eller ingen vannstrøm i varmesystemet.

Det er flere ting du kan gjøre:

  • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne.
  • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig avluftet.
  • Kontroller at riktig varmekurve er valgt.
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går.
  • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt.
  • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler.
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.