Start Support Spørsmål og svar Jeg får en høytrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

Jeg får en høytrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

En høytrykksalarm oppstår når kompressoren ikke klarer å kvitte seg med varmen den produserer, ofte på grunn av dårlig eller ingen vannstrøm i varmesystemet.

Det er flere ting du kan gjøre:

  • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne.
  • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig avluftet.
  • Kontroller at riktig varmekurve er valgt.
  • Kontroller at sirkulasjonspumpen går.
  • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt.
  • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler.
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.