Start Support Spørsmål og svar Kan avtrekksvarmepumpen brukes til kjøling?

Kan avtrekksvarmepumpen brukes til kjøling?

En avtrekksvarmepumpe kan ikke brukes til kjøling. Det er likevel mulig å oppnå en "kjølende effekt" ved noen forhold.

I varmepumpens info-display står dette omtalt som nattkjøling i meny 1.9.9. For å oppnå en kjølende effekt, må temperaturen i huset være høy og utetemperaturen lav, noe den gjerne blir på natten. I praksis gjøres dette ved å forsere ventilasjonen, altså øker viftehastigheten for å bytte ut luften i boligen raskere.

Nattkjøling kan bare aktiveres når husvarme er deaktivert.