Start Support Spørsmål og svar Kan avtrekksvarmepumpen brukes til kjøling?
Få gratis råd og befaring

Kan avtrekksvarmepumpen brukes til kjøling?

En avtrekksvarmepumpe kan ikke brukes til kjøling. Det er likevel mulig å oppnå en "kjølende effekt" ved noen forhold.

I varmepumpens info-display står dette omtalt som nattkjøling i meny 1.9.9. For å oppnå en kjølende effekt, må temperaturen i huset være høy og utetemperaturen lav, noe den gjerne blir på natten. I praksis gjøres dette ved å forsere ventilasjonen, altså øker viftehastigheten for å bytte ut luften i boligen raskere.

Nattkjøling kan bare aktiveres når husvarme er deaktivert.