Kan avtrekksvarmepumpen brukes til kjøling?

En avtrekksvarmepumpe kan ikke brukes til kjøling. Det er likevel mulig å oppnå en "kjølende effekt" ved gitte forhold. I varmepumpens infodisplay står dette omtalt som nattkjøling i meny 1.9.9. For at man skal oppnå en kjølende effekt må temperaturen i huset være høy og utetemperaturen lav, som den oftest blir mot natta. I praksis gjøres dette ved å forsere ventilasjonen, altså øker viftehastigheten for å bytte ut luften i boligen raskere.

Nattkjøling kan bare aktiveres når husvarme er deaktivert.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.