Hvorfor vises feil utendørstemperatur?

Noen graders forskjell i temperatur er akseptabelt. Kontroller at temperaturavviket ikke blir påvirket av forhold som sol eller ventilasjon. Utetemperaturføleren skal plasseres vendt mot nord eller nordvest. Ved større avvik bør du kontakte din forhandler for support.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.