Hva er en varmekurve?

Kurvens oppgave er å gi en jevn innetemperatur uansett utetemperatur og dermed energigjerrig drift. Det er på grunnlag av disse kurvene at varmepumpens styredatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til systemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Du kan velge kurve og avlese hvordan turledningstemperaturen endrer seg ved ulike utetemperaturer.

Kurvens helning

Varme- og kjølekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling medfører en høyere turledningstemperatur for varme eller en lavere turledningstemperatur for kjøling ved en viss utetemperatur.

Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er. Kurven stilles inn når anlegget installeres, men kan ha behov for etterjustering. Det skal deretter normalt ikke være nødvendig å endre kurven. Ved finjusteringer av innetemperaturen skal kurven i stedet forskyves opp eller ned.

Kurveforskyvning

En forskyvning av kurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer, f.eks. at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen 30 med 5 °C ved alle utetemperaturer.

Tips:

  • Vent et døgn før du gjør en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.
  • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn.
  • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurvehellingen senkes med ett trinn.
  • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurveforskyvningen økes med ett trinn.
  • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurveforskyvningen senkes med ett trinn.