Start Support Spørsmål og svar Hvordan skrur jeg om til reservestilling?
Få gratis råd og befaring

Hvordan skrur jeg om til reservestilling?

Bruk strømbryteren til å skru på reservestilling. Strømbryteren er noe ulik fra modell til modell, vi anbefaler derfor at du leser om hva reservestilling er før du skrur om til stillingen, og at du sjekker brukermanualen.

Still tilbake til normalinnstilling, da styringen ikke fungerer som normalt og økte driftskostnader kan forekomme. Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet blir skadet med mye varme.

Under følger noen vanlige eksempler på hvordan du kan skru om til reservestilling.

På denne modellen drar du strømbryteren til posisjonen markert med en trekant.

Strømbryter Nibe

På noen eldre modeller skal strømbryteren vris eller skrus på slik at den havner i reservestilling markert med en hånd og en varseltrekant.

Reservestilling NIBE

På visse produkter må shunten åpnes manuelt for å få ut varme til radiatorene/gulvsløyfene.

På denne modellen skrus plastskruen plassert til venstre slik at den havner i posisjonen markert med en hånd. Det er da mulig å endre spakens stilling manuelt. Når spaken justeres mot 10 (større prikker) blir det mer varme som sendes ut til varmesystemet.
Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med for mye varme. Begynn med å stille shunten på punkt to (ca. 25 %)

shunt

Med shuntmotoren fra ESBE bruker du betjeningsrattet til å stille inn riktig temperatur. Helt mot blått (skala på shuntventilen) gir ingen varme, mens helt mot rødt gir full varme.
Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med for mye varme. Begynn med å stille inn shunten mellom blå og midtre innstilling (ca. 25 %).

Shunt esbe