Start Support Spørsmål og svar Jeg har lav temperatur på varmtvannet, men det er varmt i huset – hva skal jeg gjøre?
Få gratis råd og befaring

Jeg har lav temperatur på varmtvannet selv om det er varmt i huset. Hva gjør jeg?

Det er flere ting du kan sjekke hvis varmtvannet har lav temperatur:

  • Kontroller innstillingene for varmtvannsproduksjon. Vi anbefaler fabrikkinnstillingene som vil passe de fleste bruksbehov.
  • Kontroller innstillingene på eventuelt påfyllingsventil.
  • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen.
  • Utfør en omstart av varmepumpen.
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support.