Pannetrykket varierer, er det normalt? normalt?

Pannetrykket endres sammen med temperaturen. Stigende temperatur øker trykket, og synkende temperatur senker trykket. Man kan si at trykk og temperatur går hånd i hånd. En viss variasjon er normalt. Om trykket synker konstant, kan det tyde på luft i systemet. Om trykket synker til tross for avlufting av systemet, bør du kontakte forhandler da det kan dreie seg om en lekkasje.