Hva innebærer blokkering av tilleggsvarme?

Modeller med denne funksjonen blokkerer tilleggsvarmen om gjennomsnittstemperatur overstiger innstilt verdi. Blokkering av tilleggsvarme er således ingen feil, men en funksjon. I menyen for automatisk driftsinnstilling kan man stille inn ved hvilken gjennomsnittstemperaturtilleggsvarmen skal blokkeres. Vår anbefaling er at den aldri skal stilles inn på minusgrader for å minimere fryserisiko.

På eldre modeller varierer styringen av blokkeringen. For mer informasjon om akkurat din modell, se i produktets brukermanual.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.