Start Support Spørsmål og svar Hva innebærer blokkering av tilleggsvarme?
Få gratis råd og befaring

Hva innebærer blokkering av tilleggsvarme?

Modeller med denne funksjonen blokkerer tilleggsvarmen om gjennomsnittstemperaturen overstiger innstilt verdi. Blokkering av tilleggsvarme er ingen feil, men en funksjon. I menyen for automatisk driftsinnstilling kan du stille inn ved hvilken gjennomsnittstemperaturtilleggsvarmen skal blokkeres. Vår anbefaling er at den aldri skal stilles inn på minusgrader for å minimere fryserisiko.

På eldre modeller varierer styringen av blokkeringen. For mer informasjon om akkurat din modell, se i produktets brukermanual.