Hva innebærer blokkering av tilleggsvarme?

Modeller med denne funksjonen blokkerer tilleggsvarmen om gjennomsnittstemperaturen overstiger innstilt verdi. Blokkering av tilleggsvarme er ingen feil, men en funksjon. I menyen for automatisk driftsinnstilling kan du stille inn ved hvilken gjennomsnittstemperaturtilleggsvarmen skal blokkeres. Vår anbefaling er at den aldri skal stilles inn på minusgrader for å minimere fryserisiko.

På eldre modeller varierer styringen av blokkeringen. For mer informasjon om akkurat din modell, se i produktets brukermanual.