Når er det vanlig at anlegget bruker tilleggsvarme??

Når kompressoren ikke klarer å dekke energibehovet helt selv, må det brukes en form for tilleggsvarme. I de fleste tilfeller er det en intern el-patron som benyttes. Andre kilder til tilleggsvarme kan være gass-/olje-/pellets-/vedkjele eller fjernvarme.

Utetemperaturen kan være så lav, og turledningstemperaturen kan være for høy, for kompressorens arbeidsområde. Om det inntreffer kommer all varmen fra en tilleggskilde.

Les også Hvorfor brukes tilleggsvarme istedenfor å ha større kompressor?

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.