Start Support Spørsmål og svar A-05 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?
Få gratis råd og befaring

A-05 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarm A-05 et en «fyringsalarm». Et ekstra tilbehør til visse modeller som registrerer trykkforskjellen mellom skorstenen og rommet hvor fyringen pågår. Hvis ikke alarmen blir tilbakestilt etter avsluttet fyring, kontakt din lokale forhandler for videre hjelp.