Start Support Spørsmål og svar Hva kan jeg gjøre for å minimere lyden fra varmepumpen?
Få gratis råd og befaring

Hva kan jeg gjøre for å minimere lyden fra varmepumpen?

Det er normalt med lyd fra varmepumpen. Unormal lyd kan ha flere ulike årsaker. Nedenfor er noen punkter du kan kontrollere selv:

  • Kontroller at varmepumpen står rett (loddrett).
  • Kontroller at den står minst 10 mm fra vegger, skap og kledninger.
  • Kontroller at eventuell transportsikring og løftehjelpemidler er tatt bort.
  • Kontroller av systemet er ordentlig avluftet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting av anlegget.
  • Dersom dette ikke hjelper på uøydene, kontakt din lokale forhandler for videre hjelp.