Hva kan jeg gjøre for å minimere lyden fra varmepumpen?

Det er normalt med lyd fra varmepumpen. Unormal lyd kan ha flere ulike årsaker. Nedenfor lister vi opp noen punkter du kan kontrollere selv:

  • Kontroller at varmepumpen står rett (loddrett)
  • Kontroller at den står minst 10 mm fra vegger, skap og kledninger
  • Kontroller at eventuell transportsikring og løftehjelpemidler er tatt bort
  • Kontroller av systemet er ordentlig avluftet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting av anlegget.
  • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt din forhandler for support

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.