Start Support Spørsmål og svar Hva menes med periodisk økning?
Få gratis råd og befaring

Hva menes med periodisk økning?

Periodisk økning innebærer at kompressoren sammen med tilleggsvarmen øker temperaturen i varmtvannsberederen. Det blir gjort for å forhindre eventuell bakterievekst i varmtvannsberederen. Avhengig av modell er det mulig å stille inn hvor ofte dette skal gjøres. Fabrikkinnstilling er hver 14. dag.