Hva menes med periodisk økning??

Periodisk økning innebærer at kompressoren sammen med tilleggsvarmen øker temperaturen i varmtvannsberederen. Det gjøres for å forhindre eventuell bakterievekst i varmtvannsberederen. Avhengig av modell er det mulig å stille inn hvor ofte dette skal gjøres. Fabrikkinnstilling er hver 14. dag.

Finn flere tips ved å søke i spørsmål og svar, eller se mer informasjon i brukermanualen.