Start Support Spørsmål og svar Hvordan skrur jeg opp eller ned varmen i huset?
Få gratis råd og befaring

Hvordan skrur jeg opp eller ned varmen i huset? huset?

Kontroller at alle termostater er innstilt etter ønsket komfort. Det å få riktig innetemperatur, forutsetter at systemet er korrekt innstilt: riktig varmekurve, korrekt indikasjon på utendørstemperatur, riktig pannetrykk samt at termostat er stilt inn riktig.

Endring av innendørstemperaturen kan være ulik fra modell til modell. Du finner korrekt fremgangsmåte i din brukermanual.

Under finner du forklaring på instilling av temperatur for våre vanligste modeller.

Slik justerer du temperaturen

Velg først inneklima, og gå deretter til menyvalg 1.1 Temperatur. Velg mellom varme (1.1.1) eller kjøling (1.1.2), for deretter å stille inn ønsket temperatur i neste meny.

Innstilling av temperaturen med romføler installert og aktivert

Verdien i displayet vises som en temperatur i °C hvis klimasystemet styres av romfølere. Hvis du vil endre romtemperaturen, bruk betjeningshjulet til å stille inn ønsket temperatur i displayet. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.

Innstilling av temperaturen uten aktivert romføler

Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned, øker eller reduserer du verdien i displayet. Bruk betjeningshjulet til å stille inn en ny verdi. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.

Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Still inn ønsket verdi.

Viktig å huske på

Husk at en økning av romtemperaturen kan bremses av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett fra i rom der det ønskes lavere temperatur, for eksempel i soverom.

Vent et døgn før du definerer en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.