NIBE SPLIT BA-SVM 10-200, en kompakt inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Utomhusbild med värmepump

NIBE SPLIT BA-SVM

Luft/värmepumpar.
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE SPLIT BA-SVM 10-200 är en kompakt inverterstyrd luft/vattenvärmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS 10 ansluts med köldmedierör till inomhusmodulen NIBE BA-SVM 10-200. NIBE SPLIT BA-SVM 10-200 ger optimerade besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om.

Kompakt värmepump som anpassar sig efter husets behov.

Hög avgiven effekt ända ner till -20 och välutvecklad kylfunktion.

Enkel och lättplacerad inomhusmodul.

En del av ditt smarta hem - Styr din komfort online med NIBE Uplink.

  • Tillbehör
  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE BA-SVM 10-200/6
NIBE BA-SVM 10-200/12
NIBE AMS 10-6
NIBE AMS 10-8
NIBE AMS 10-12

NIBE Köldmedierörsats 12 m

Rörsats

Pris (inkl moms): 5.650 kr

NIBE HTS 40

NIBE HTS 40 är ett tillbehör som registrerar luftfuktighet och temperatur. Det finns olika användningsområden för NIBE HTS 40.

Pris (inkl moms): 3.075 kr

NIBE KVR 10-F2040 1 M

Kondensvattenrör. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m.

Pris (inkl moms): 2.800 kr

NIBE KVR 10-30 3 M

Kondensvattenrör. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m.

Pris (inkl moms): 4.038 kr

NIBE RTS 40

Detta tillbehör används för att få en jämnare inomhustemperatur.

Pris (inkl moms): 320 kr

NIBE AXC 30

Tillbehörskort. Tillbehörskort krävs om aktiv kyla (4-rörssystem), extra klimatsystem, varmvattenkomfort eller om fler än två värmepumpar ska anslutas till NIBE SMO 40. Det kan även användas för stegstyrd tillsats (t.ex. extern elpanna), shuntstyrd tillsats (t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna).Tillbehörskort krävs även om t.ex. VVC-pump ska anslutas till NIBE SMO 40 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat.

Pris (inkl moms): 5.150 kr

NIBE MODBUS 40

Kommunikationsenhet för styrning och övervakning med en DUC (Data Under Central) i fastigheter. Kommunikationen sker då med hjälp av NIBE MODBUS-RTU.

Pris (inkl moms): 10.300 kr

NIBE ECS 41

Shuntgrupp för extra värmesystem (för ytor på ca 80-250 m²). Detta tillbehör används då en värmepump installeras i hus med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, exempelvis i fall då huset har både radiator och golvvärmesystem där golvvärmesystemet har en yta på över 80 m².

Pris (inkl moms): 9.775 kr

NIBE KVR 10-60 6 M

Kondensvattenrör. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m.

Pris (inkl moms): 5.975 kr

NIBE VST 11

Varmvattenstyrning för hög laddeffekt 18 kW. Detta tillbehör ger värmepumparna tillsammans med NIBE SMO 20 och NIBE SMO 40 möjlighet att prioritera varmvattenladdning vid system med flytande kondensering. För detta krävs också en varmvattenackumulator, exempelvis NIBE VPA.

Pris (inkl moms): 3.875 kr

NIBE VST 20

Varmvattenstyrning (max laddeffekt 40 kW). Detta tillbehör möjliggör varmvattenprioritering vid större värmepumpseffekter (max laddeffekt 40 kW), t e x NIBE F2300 och NIBE F1345. För detta krävs också en varmvattenackumulator, exempelvis NIBE VPB eller NIBE VPA.

Pris (inkl moms): 6.800 kr

NIBE EMK 300

Energimätarsats. Detta tillbehör används för att mäta mängden energi NIBE VVM 320 producerar och levererar för varmvatten och värme till huset.

Pris (inkl moms): 2.600 kr

NIBE POOL 40

Pooluppvärmning för värmepumpsstorlek upp till 18 kW.

Pris (inkl moms): 5.900 kr

NIBE ECS 40

Shuntgrupp för extra värmesystem (max 80 m² golvvärme). Detta tillbehör används då en värmepump installeras i hus med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, exempelvis i fall då huset har både radiator och golvvärmesystem där golvvärmesystemet har en yta på max 80 m².

Pris (inkl moms): 9.775 kr

NIBE RMU 40

NIBE RMU 40 gör att styrning och övervakning av värmepumpen kan göras i en annan del av bostaden än där värmepumpen är placerad.

Pris (inkl moms): 3.200 kr

NIBE HR 10

Hjälprelä NIBE HR 10 är en kopplingsbox innehållandes en kontaktor och en tryckomkopplare. Den används för att styra externa 1- till 3-fas laster så som oljebrännare, elpatroner och pumpar.

Pris (inkl moms): 2.375 kr

NIBE EME 20

Kommunikation och styrning. NIBE EME 20 används för att möjliggöra kommunikation och styrning mellan växelriktaren för solceller och värmepump/inomhusmodul/styrmodul.

Pris (inkl moms): 2.425 kr

Höjd (mm)

1610

Bredd (mm)

600

Djup (mm)

610

Nettovikt (kg)

163

Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, 55 °C

A++

Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning, 55 °C

A++

Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning, 35 °C

A+++

Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, 35 °C

A+++

Produktblad
Användar- och installatörshandbok
Energietiketter AMS10-6 + BA-SVM10-200/6 R
Energietiketter AMS10-8 + BA-SVM10-200/12 E
Energietiketter AMS10-6 + BA-SVM10-200/6 E
Energietiketter AMS10-6 + BA-SVM10-200/6 E EM
Energietiketter AMS10-8 + BA-SVM10-200/12 R
Energietiketter AMS 10-8 + BA-SVM10-200/12 E EM
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
69.225 kr