Start Support Vanliga frågor
Hitta serviceombud
 • Hitta serviceombud
 • Larmkoder
 • Manualer och dokument
 • Vanliga frågor
 • Skötsel av din produkt
 • Garanti och försäkring
 • Uppdatera mjukvara
 • Köp filter
 • NIBE support

Vanliga frågor

Undrar du något om din produkt från NIBE? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna, så att du snabbt och enkelt hittar det du behöver.

En värmepump reagerar i vanliga fall på rums- eller utomhustemperaturen. När det finns värmebehov går den i gång och när det är tillräckligt varmt stängs den av.

Med Smart Price Adaption tar den dessutom hänsyn till elpriset innan den gör det ena eller andra. I allmänhet är elpriserna högre på dagen när behovet är som störst hos bland annat industrin, men det finns stora skillnader i när den dyra tiden kommer och går och den informationen får värmepumpen från elbörsen dygnet innan. En värmepump från NIBE kan dra nytta av informationen om elpriser på smarta sätt och använda den för att producera både värme och varmvatten till lågt pris. Ett exempel: Det börjar bli kallare vid 16.00. I normala fall hade värmepumpen startat då, men om den ”vet” att priset sjunker vid 17.00 så kan den i stället vänta till dess. Den kan också ”passa på” att ladda värme och varmvatten på småtimmarna när elpriserna är låga, så att den inte behöver använda lika mycket energi när dagen gryr och elpriserna går upp. För att inte kompromissa med komforten ser värmepumpen till att behoven tillfredsställs, den minskar alltså inte energibehovet utan flyttar det till de billigare timmarna*.

En NIBE-värmepump har också en funktion som kallas Smart Control som aktiveras tillsammans med Smart Price Adaption. Den ”lär sig” förbrukningsmönstret för varmvatten. Vanligtvis värmer en värmepump upp varmvatten så fort det förbrukats utan hänsyn till när behovet uppstår nästa gång. En värmepump från NIBE ”vet” att det i normala fall är färdigduschat och med Smart Price Adaptions kunskap om elpriserna kanske den väntar med att värma upp nytt vatten till sent samma eftermiddag. Om man gör avsteg från förbrukningsmönstret, eller har en oregelbunden varmvattenförbrukning har värmepumpen svårare att veta när den kan spara in på varmvatten. Eftersom prioriteringen är komfort hålls då varmvattenkapaciteten på en högre nivå för att möta behovet när det än uppstår.

*Kräver rörligt timprisavtal hos ditt elhandelsbolag


För att aktivera funktionen behöver du vara uppkopplad på myUplink eller NIBE Uplink beroende på vilken produkt du har. Du aktiverar sedan enkelt Smart Price Adaption i din värmepump.

Har du en värmepump i NIBE S-serien hittar du aktiveringen i meny 4.2.5. Motsvarande för F-serien är meny 4.1.6 Plusfunktioner.

Där kan du aktivera Smart Price Adaption, välja vilken elpriszon du bor i och välja vilka funktioner i värmepumpen du vill ska påverkas av elpris.

Påverkansgraden är en skala på hur stor påverkan elpriset ska ha. Stor påverkan kan ha viss inverkan på komfort.

En förutsättning för ev. besparing av elkostnaden är ett timprisavtal där elpriset sätts per timme.


Med Smart Price Adaption (SPA) följer värmepumpen priserna på den nordiska elhandelsbörsen Nordpool Spot och kan sänka den rörliga elkostnaden på din elräkning med 5–10%. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst och tvärtom. Värmepumpen får information om det kommande dygnets elpriser och planerar sedan driften dels efter priset, dels efter ditt förväntade värme- och varmvattenbehov. Med högre variation av elpriset över dygnet kommer besparingen också att bli högre. En förutsättning för ev. besparing är ett timprisavtal där elpriset sätts per timme.


En förutsättning för att värmepumpen ska kunna göra en besparing med Smart Price Adaption är ett timprisavtal där elpriset sätts per timme. Men det påverkar också vad man betalar för elen andra förbrukare i hemmet använder. Om det är bra eller dåligt måste man själv avgöra utifrån sina egna förutsättningar.


Värmepumpen ser i första hand till att komforten uppehålls. Elpriset är en del av många andra faktorer som avgör hur värmepumpen jobbar. Ibland kan den jobba fast det är högt elpris eller vänta fast det är som billigast. En variabel inverterstyrd värmepump kan även arbeta med en högre eller lägre hastighet i stället för att starta och stoppa. Besparingen utgörs av mindre justeringar i driften som över tid ger en billigare drift än om Smart Price Adaption varit inaktiverad.


Avser följande modeller: NIBE FXX45, FXX55, VVM, SMO, F370/F470 och F730/F750

Kom igång med NIBE Uplink genom att följa dessa fem enkla steg.

 1. Undersök om din värmeanläggning stöds av NIBE Uplink. Det gör du på nibeuplink.com/check. Här kan du skriva in serienumret för din anläggning.
 2. Registrera ett kostnadsfritt konto på nibeuplink.com. Följ instruktionerna för att aktivera ditt konto.
 3. Anslut nätverkskabeln, som för de flesta NIBE-produkter finns på baksidan av produkten. Bekräfta anslutningen på värmepumpens display och vänta tills en symbol av en jordglob dyker upp på huvudmenyn i displayen bredvid Värmepumpsikonen.
 4. Gå in på menyn Värmepump (4) genom att snurra på kontrollhjulet och där efter trycka på Okej. Gå in på Plusfunktioner (4.1), där efter Internet (4.1.3) och slutligen NIBE Uplink (4.1.3.1). Skriv av serienumret och tryck på ”Begär ny anslutningssträng”.
 5. Logga in på ditt konto på nibeuplink.com och kicka på ”Anslut anläggning”. Skriv in serienumret och klicka Okej. Klicka sedan på ”Hitta anläggning”. När anläggningen hittas syns den under Connected Systems. Klicka på anslut.

Fortfarande osäker? Klicka här för att komma till vår film.

Ladda ner vår guide för enklare installation här.

Nu är du klar till att använda NIBE Uplink i mobilen genom att ladda ner appen NIBE Uplink på App Store eller i Google play. För att ändra inställningar och se komplett historik behövs vår premiumtjänst.

NIBE Uplink kopplar du till din NIBE F-produkt. Har du en produkt från NIBE S-serien så används myUplink.

Läs om hur du kommer igång med myUplink.

 1. Kontrollera först att alla termostater är inställda efter önskad komfort. Att få rätt inomhustemperatur förutsätter att systemet är korrekt inställt. Rätt värmekurva, korrekt indikerad utomhustemperatur och rätt panntryck samt att termostater är korrekt inställda. Alla faktorer påverkar inomhustemperaturen.
 2. Gå till meny 1.1 Temperatur
 3. Med hjälp av manöverratten ändrar du värdet. Valt värde bekräftas genom att trycka OK
 4. Lämna menyn genom att använda bakåtknappen
 5. Med aktiverad rumsgivare ställs den °C som önskas i huset
 6. Utan aktiverad rumsgivare höjs eller sänks förskjutningen för att höja eller sänka rumstemperaturen.
 7. Antal steg som värdet ändras beror på husets värmeanläggning.
 8. För att höja värmen så vrider man förskjutningsreglaget åt höger (+) och åt vänster (–) för att sänka värmen. Ett streck motsvarar ca en grad.
 9. Vänta ca 1-2 dygn mellan varje ändring då det tar tid för huset att stabilisera temperaturen.

Ändring av rumstemperaturen skiljer sig beroende på modell. Ovan beskrivning är får några av våra vanliga modeller. För övriga modeller se manualen för din NIBE-produkt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Om du vill finjustera inomhustemperaturen ska du förskjuta värmekurvan uppåt eller nedåt. Konsultera gärna med din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud om du behöver ändra värmekurvans lutning.

Så enkelt monteras solceller på taket
 1. En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5° C vid samtliga utetemperaturer.
 2. Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.
 3. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
 4. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
 5. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
 6. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Så enkelt monteras solceller på taket

uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån värmekurvan som värmepumpen bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer.

Värmekurvan

Lutning på värmekurva

Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas eller sänkas, när utetemperaturen sjunker eller ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur, vid en viss utetemperatur.

Den optimala kurvlutningen beror på klimatförhållanden där du bor, om ditt hus har radiatorer eller golvvärme, samt hur huset är isolerat. Värmekurvan ställs in när din värmeanläggning installeras, men kan behöva efterjusteras. Därefter bör värmekurvan i normala fall inte ändras.

Viktigt

Om du vill finjustera inomhustemperaturen ska du förskjuta värmekurvan uppåt eller nedåt. Konsultera gärna med din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud om behöver ändra värmekurvans lutning.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Framledningstemperatur och förskjuten värmekurva

Tips att minska värmepumpens energiåtgång.

 • Öppna termostatventilerna helt (med undantag av de rum där man önskar ha det svalare)
 • Sänk värmen något genom att sänka kurvförskjutningen 2-3 steg. se meny 1.1 under "Inomhusklimat"
 • Välj komfortläge ekonomi/litet på varmvattnet.
 • Du kan sänka temperaturen när du är bortrest genom att ställa in "semesterinställning". Mer information, läs användarhandboken.

En förändring av inomhustemperaturen en grad påverkar energiförbrukningen med ca 5%.


Ett högtryckslarm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

 1. Kontrollera att termostaterradiatorer/golvslingor är öppna
 2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
 4. Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
 5. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
 6. Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
 7. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 1. Kontrollera att termostaterna är öppna så att det finns flöde i värmesystemet
 2. Kontrollera driftläge så att inte elpatronen är blockerad
 3. Läs mer om värmekurva och hur du ställer in temperaturen för ditt hus
 4. Kontrollera panntrycket
 5. Kontrollera att anläggningen är urluftad enligt instruktion i manual
 6. Starta om produkten
 7. Hjälper inget av ovanstående kontakta lämplig service

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning

 1. Kontrollera att säkring/säkringar till varmvattenberedaren inte är utlösta
 2. Kontrollera att arbetsbrytare och strömbrytare på produkten är i rätt läge
 3. Kontrollera att termostaten är rätt inställd
 4. Kontrollera att temperaturbegränsaren inte har löst ut
 5. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Avfrostningen styrs vanligen av hastigheten på luften som passerar värmepumpen på väg ut från huset. När lufthastigheten sjunker så startas avfrostningen. Vanligtvis är det is som är orsaken till hastighetssänkningen på luften, men även filtret kan påverka hastigheten.

Trots att din värmepump inte har varnat för att det är dags att rensa filtret, så kan det vara läge att rensa filtret då smuts hindrar luftflödet genom värmepumpen. Nybyggda hus har ofta mycket byggdamm som gör att filtret kan behöva rensas oftare i början. Om filtret inte går att rengöra längre så ska den bytas ut.

Beställa ny filterduk här >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det är normalt med ljud från en värmepump. Onormalt ljud kan bero på olika anledningar.

 1. Kontrollera att värmepumpen står rakt (i lod)
 2. Kontrollera att den står minst 10 mm från väggar, skåp och inklädnader
 3. Kontrollera att eventuella transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna
 4. Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat, läs vidare i produktens manual hur du luftar din produkt
 5. Hjälper inget av ovanstående kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

I dagsläget är det endast vår senaste generation av värmepumpar NIBE S-serien som är kompatibel med myUplink.

NIBE F-serie samt VVM och SMO är kompatibla med NIBE Uplink.

En säkerhetsventil ska släppa ut vatten. Ventilen begränsar trycket i varmvattenberedaren, som ökar i samband med att det kalla vattnet värms upp efter en varmvattentappning. Arbetstrycket får inte överstiga 9 bar (=öppningstrycket för säkerhetsventilen). Den tryckökningen uppnås redan efter en höjning av vattentemperaturen med cirka 20ºC.

Flera faktorer påverkar hur mycket vatten som bör komma ut från säkerhetsventilen. Om ett par personer i hushåll duschar under kvällen och det därefter inte sker någon varmvattentappning, är det rimligt att säkerhetsventilen släpper ut några deciliter vatten under natten. Uppvärmningen av det kalla vattnet som kommer in i beredaren efter en varmvattentappning påbörjas i nästan direkt efter en tappning som är större än 10–20 liter.

Eftersom varmvattenberedaren släpper ut vatten bör spillröret från säkerhetsventilen mynna över en golvbrunn. Det är vanligt att hushåll som nyligen bytt ut sin äldre beredare mot en ny, blir förvånade över att säkerhetsventilen släpper ut vatten. I äldre installationer kan andra ventiler på beredaren suttit åt dåligt, vilket har gjort att trycket reducerats genom dem.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ett LP-Larm på en värmepump uppstår oftast på grund av dålig cirkulation i köldbärarkretsen, för liten mängd köldmedium eller för lågt ventilationsflöde.

Bergvärme

Ett LP-Larm på en bergvärmepump uppstår oftast på grund av dålig cirkulation i köldbärarkretsen eller lågt luftflöde genom förångaren.

 1. Kontrollera nivåkärlet/tryckkärlet. Om ett nivåkärl är installerat bör det vara fyllt till cirka 2/3 och för tryckkärlet gäller att trycket inte bör understiga 0,5 bar
 2. Kontrollera att köldbärarpumpen går
 3. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Luft/vatten

Ett LP-Larm på en luft/vattenvärmepump uppstår oftast på grund av för liten mängd köldmedium.

 1. Kontrollera att förångaren är fri från löv, snö och is
 2. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

FrånLuft

Ett LP-Larm på en frånluftvärmepump uppstår oftast på grund av lågt ventilationsflöde eller för liten mängd köldmedium.

 1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen ej är igensatta
 2. Kontrollera/lyssna att frånluftfläkten snurrar
 3. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vid användning av elverk är det viktigt att de levererar inom samma toleranser som elleverantören för att inte skada produkten.

Vid val av elverk hänvisar vi till elverksleverantören att de uppfyller kraven på stabilitet i ström/spänning/frekvens enligt samma standard som elleverantören.

Under teknisk data i installatörsmanualen som bifogades produkten finner ni märkspänning, driftström m.m.

https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/

Om temperaturbegränsaren (5) löst ut, måste beredaren svalna i minst en timme innan den kan återställas.

 1. Avlägsna termostatratten (7) och plastlocket (9)
 2. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck
Hur återställer jag min temperaturbegränsaren på min varmvattenberedare?

Observera! Om nätsladden skadas ska den bytas av tillverkaren, dennes auktoriserade servicerepresentant eller annan likvärdigt kvalificerad person för undvikande av fara.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larmet uppkommer om kompressorn vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start. Larmet kan uppkomma vid dåligt flöde eller dålig värmeöverföring, t.ex. vid stängda termostater eller luft i systemet. Börja med att kontrollera att inga termostater är stängda så att flöde säkerställs, samt att värmesystemet är ordentligt urluftat.

Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

NIBE ställer inga krav på årlig service, men är aldrig fel att göra en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år. Då görs en kontroll och genomgång av värmepumpen för att säkerställa drift och driftförhållande.

Sköt om din värmeanläggning genom att regelbundet kontrollera filter och vid behov avlufta anläggningen. Misstänker du att din anläggning inte beter sig som den ska, så kontakta din installatör som bäst känner till dina förhållande eller någon av våra auktoriserade serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

All avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Se upp för eventuella vattenstänk.

NIBE Compact

 1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren
 2. Stäng avstängningsventilen, vrid moturs
 3. Öppna blandningsventilen maximalt, vrid moturs
 4. Öppna säkerhetsventilen, vrids sakta moturs tills den stannar kvar i upplyft läge
 5. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna

För snabbare tömning av NIBE Compact med korrosionsskydd i koppar (CU); lossa vakuumventilen några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid ventilen.

För snabbare tömning av NIBE Compact med korrosionsskydd i rostfritt (R) eller emalj (E); lossa plugg för lufttillförsel några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid pluggen.

NIBE Eminent

 1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren
 2. Stäng avstängningsventilen, vrid medurs.
 3. Öppna blandningsventilen maximalt, vrid moturs.
 4. Öppna säkerhetsventilen, vrids sakta moturs tills den stannar kvar i upplyft läge.
 5. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna.
 6. Avlägsna luftskruven samt öppna en varmvattenkran, gärna närmaste eller lägst belägna.
 7. För att påskynda tömningen kan luft tillföras via luftskruven.
 8. Behåll ventilernas läge efter ovanstående åtgärder till dess varmvattenberedaren åter ska användas

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

NIBE Trygghetsförsäkring gäller för dig som är privatperson. När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och efter det tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det betyder att du får totalt 6 år med full trygghet.

Läs mer om vår försäkring och garantier >

Vissa av våra nyare luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har kylfunktioner som tillbehör. Med frånluftsvärmepumpar och ventilationsprodukter kan en viss svalkande effekt uppnås genom att öka ventilationen nattetid när utomhustemperaturen är lägre. NIBE ARIA har inbyggd kylfunktion – se produktens manual. 

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vissa luft/vattenvärmepumpar och nyare bergvärmepumpar kan utrustas med tillbehör som gör att de kan producera kyla eller styra kylfunktioner. Utöver detta behövs rörsystem och konvektorer som kan bära ut kylan i huset.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Luftflödesgivare BS1 kalibreras mot verkligt uppmätt luftflöde. Det görs vid ventilationsinjustering.

Nattsvalka innebär att du ventilerar huset mer dvs fläkthastigheten ökar, om temperaturen inomhus är varmare än temperaturen ute, tex under sommartid. Nattsvalka fungerar inte om värmeproduktion är tillåten.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

OBS! Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

NIBE Compact

 1. Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd
 2. Öppna avstängningsventilen
 3. För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – det görs genom att öppna en varmvattenkran
 4. Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten
 5. Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas på.

NIBE Eminent

 1. Kontrollera att luftskruven är åtdragen
 2. Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd
 3. Öppna avstängningsventilen
 4. För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – det görs genom att öppna en varmvattenkran.
 5. Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten.
 6. Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kan kopplas på igen.

Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas på.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Funktionen "Extra varmvatten", "Tillfällig lyx" eller "Tillfällig höjning" finns på flertalet av våra modeller.

 1. Välj "Varmvatten", tryck OK
 2. Gå till meny 2.1 "Tillfällig lyx"
 3. Välj önskad tidsperiod och bekräfta med OK
 4. Nu kommer tiden för Tillfällig lyx att visas vid ikonen.
 5. När tiden har gått ut återgår varmvattenproduktionen till inställt läge i meny 2.2
 6. Återgå till huvudmenyn genom att använda Bakåtknappen

Höjd varmvattentemperatur innebär högre driftkostnad, då elpatronen står för den större delen av höjningen. Benämningen och aktivering av funktionen skiljer sig beroende på modell, här nedan listar vi några av våra vanligare modeller. För övriga modeller, se din NIBE produkts manual.

Med funktionen/knappen "Extra varmvatten" kommer anläggningen att producera varmvatten till en högre temperatur i beredaren vilket ger en större mängd varmvatten. Beroende på modell kommer funktionen vara aktiv under en tidsatt eller valbar tidsperiod. Läs mer i din manual för utförlig information om din NIBE produkt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

NIBE-produkter med funktionen: Blockering tillsats, blockerar tillsatsen om medeltemperaturen utomhus överstiger inställt värde. Blockering av tillsats är således inget fel, utan en funktion. I menyn autolägesinställning kan du ställa in vid vilken medeltemperatur tillsatsen ska blockeras. Vi rekommenderar att medeltemperaturen alltid ställas på plusgrader för att minimera frysrisk.

På äldre NIBE-produkter varieras styrningen av blockeringen. För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Blockering av tillsats

Om du är nöjd med prestandan du har idag och inte vill modernisera sin uppvärmning, kan du reparera din gamla NIBE-produkt. Men att reparera gamla maskiner kan vara som att kasta bra pengar i sjön om du har otur. Tänk till ordentligt och rådgör med din lokala installatör.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Utöver sin högre prestanda, effektivitet och nästan ljudlösa närvaro är det framförallt enklare för kunder och installatörer att få tag i rätt ersättningsmaskin för sin bergvärme-anläggning. Det blir en enklare installation som inte nödvändigtvis måste kräva kompletteringsborrning. Sedan får kunden en maskin som kan växa med nya uppgifter och behov, som ett extra garage eller en ny pool. En hållbar teknik helt enkelt eftersom maskinen går på lägre varv och styr efter behov.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

På en rad olika områden. De är tystare. Har bättre verkningsgrad och bättre prestanda. För moderna maskiner är det idag inga problem att få upp temperaturerna på varmvatten till högre nivåer som inte var givet för 15 år sedan. Sedan är det lite som att jämföra med teknikutvecklingen i en bil som är 15 år gammal. Tänk bara på vilken datakraft våra moderna värmepumpar har och hur smidigt de kopplas upp på nätet och ända in i vår mobil.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Borrhålet till bergvärmepumpar kan användas för att kyla. Äldre bergvärmepumpar har dock inte möjlighet att styra kylfunktioner så kylfunktionen får i så fall skötas av en extern styrning eller termostat.

Med vissa frånluftsvärmepumpar kan en svalkande effekt uppnås genom att öka ventilationen nattetid när utomhustemperaturen är lägre.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Sommartid kan solinstrålning och den värme som avges från människor och maskiner i huset göra att inomhustemperaturen stiger. För att få en lägre temperatur måste då energi föras bort ifrån huset genom någon form av kylanläggning.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ja, anläggningen producerar el även när det är molnigt. Det är inte direkt solljus som krävs för att panelerna ska samla solel, utan vanligt dagsljus.

Ungefär hälften av beräknad årsproduktionen produceras vid molnig väderlek.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det finns olika alternativ för att kommunicera med sin värmeanläggning beroende på vilken NIBE-produkt du har.

Styr med din smartphone

NIBE Uplink är verktyget som låter dig styra din värmepump – var du än är. Använd din smartphone för att få en snabb översikt över hemmets värme- och varmvattenproduktion. Med smart teknik kan du optimera din energiförbrukning, sänka dina kostnader och skapa ett perfekt inomhusklimat i ditt hem. NIBE Uplink fungerar till våra produkter som har färgdisplay. Gå in på nibeuplink.com och klicka på produktkompatibilitet för att se om din anläggning fungerar med tjänsten. Det finns ett uppgraderingskit för enheter med färgdisplay som inte har stöd för NIBE Uplink, kontakta din installatör för mer information.

Kommunicera med SMS

Tillbehöret SMS 40 kommunicerar med SMS-kommandon och fungerar med alla våra anläggningar som har färgdisplay. SMS 40 kan användas för att ändra temperaturen inomhus, kontrollera temperaturer och anläggningens status samt få SMS vid larm.

Övervaka en äldre NIBE-porukt

RCU 11 fungerar ihop med Fighter 360P, 1230, 1235, 1250, 1150, 1130, 1135 samt 1320 och 1330. RCU 11 kan användas med GSM-nätet samt internet. Man kan kontrollera temperaturer, kontrollera anläggningens status, logga olika parametrar samt få SMS eller mejl vid larm. RCU 11 har utgått ur sortimentet.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Kontrollera dina inställningar:

 1. Om värmepumpens driftläge står i autoläge så väljer den själv, beroende på medelutemperaturen utomhus, när kyldrift ska tillåtas.
 2. Precis som värmen i huset justeras med hjälp av värmekurvan, justeras kyla med hjäp av en kylkurva. Justeringen görs i meny 1.9.1. I vissa installationer behöver man även ändra minsta framledningstemperatur för kyla som från fabrik är satt till 18°C, ändring av minsta framledningstemperatur gör man i meny 1.9.3.2

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

För att avläsa elförbrukningen av värmeanläggningen krävs inkoppling av en separat elmätare för värmepumpen.

Med luftkonditionering menas oftast en apparat som kan kyla inomhusluften. NIBE ARIA har denna funktion och kan dessutom fungera som värmepump för att värma huset vintertid.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 Det bästa är om ni försöker få tag på installatören och kontrollerar vilken köldbärarvätska de använt vid installation och om ni kan få köpa sådan av dem, då man om möjligt bör använda samma köldbärarvätska som tidigare.

Byte av märke/tillverkare brukar inte innebära några problem, under förutsättning att man inte blandar en etanol med en glykolköldbärare. I de allra flesta fall använder man idag en 28% blandning, dvs vatten med 28% volymprocent etanolsprit. Oavsett vilken köldbärare ni använder, måste den frysskyddas ner till minst -15°C.

Köldbärarvätska går att köpa hos de flesta vvs-företag/vvs-grossister som installerar/säljer bergvärmepumpar.

 

Kontrollera så att värme är avaktiverad i meny 4.9.2 och nattsvalka aktiverad i meny 1.9.9.

För mer information om just din modell läs i din produkts manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Valet av värmepump styrs efter ditt energibehov. Kontakta en installatör nära dig för konsultation, köp och installation av en NIBE-produkt.

Gör vår Produktvalsguide och hitta förslag på rätt värmepump för dig.

Serienumret är viktigt att ha till hands vid kontakt med NIBE. Serienumret har 14 siffror och föregås ofta med S/N. Placeringen av serienummerskylten skiljer sig mellan de olika modellerna och finns beskrivet i komponentlistan i respektive modells manual. Nedan följer placering för de vanligaste modellerna.

Bergvärme

NIBE F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 1115, 1125, 1130, 1135 och 1150:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens bakkant mellan röranslutningarna.

NIBE Fighter 1215, 1225, 1230, 1235 och 1250:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 95 i komponentlistan och är placerad i mitten på toppens framkant.

Frånluft

NIBE F370, F470 och F750:

Serienummerskylten är placerad längst ner till höger på frontluckan men kan även avläsas i info-menyn. Meny 3.1, sista sidan.

NIBE Fighter 100P, 200P, 310P, 360P, 410P och 640P:

Typskylten/serienummerskylten har nummer 103 i komponentlistan och är placerad på bottenplattans högra framkant, dold bakom nedre frontlucka.

Luft/vatten

NIBE Fighter 2005, 2010, 2020 samt F2025, F2026, F2030, F2040 och F2300:

Serienummerskylten är placerad vid foten på värmepumpens högra gavel sett framifrån, samt på baksidan av värmepumpen.

NIBE AMS 10-8, och AMS 10-12 (utedel NIBE SPLIT):

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Luft/Luft

Innedel:

Serienummerskylten är placerad på vänster sida sett framifrån, på undersidan av enheten.

Utedel:

Serienummerskylten är placerad på värmepumpens högra gavel sett framifrån.

Växelriktaren till solcellspaneler

Vi har två typer av växelriktare. Steca växelriktare har serienumret placerat på vänster sida. Goodwe växelriktare har serienumret placerat på höger sida.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

NIBEs produkter (ej NIBE SPLIT eller NIBE Aria) har ett 14 siffror långt serienummer. Serienumret är unikt och kan identifiera just din produkt.

 • Siffra 1–6 är produktens artikelnummer
 • Siffra 7–8 är tillverkningsår
 • Siffra 9–11 är tillverkningsdagen
 • Siffra 12–14 är ett internt löpnummer

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Med energimärkning ser du vilken NIBE-produkt som är mest effektiv vid jämförelse.

Värmepumpar för installationer upp till 70kW har från och med 26.09.2015 samma typ av energimärkning som exempelvis TV-apparater och kylskåp.

Läs mer om energimärkning >

NIBE Garantiförsäkring är vår försäkring för dig som företräder ett företag, en verksamhet eller organisation (juridisk person) i köpet av en ny värmepump. Vi har tre års garanti, men för NIBE F1345 och F1355 installerade från och med 2017 ingår fem års garanti.

Läs mer om vår försäkring och garantier >

Kontrollera att temperaturavvikelsen inte beror på yttre påverkan såsom sol eller ventilation. Utetemperaturgivaren ska placeras i nord- eller nordvästläge. Några graders differens är acceptabelt, men vid större avvikelser bör du kontakta din installatör eller ett auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 1. Kontrollera inställningarna för varmvattenproduktion. Vi rekommenderar fabriksinställningarna som passar de flesta användarbehov.
 2. Kontrollera inställning på eventuell blandningsventil
 3. Kontrollera att produkten är urluftad enligt instruktion i manual
 4. Starta om produkten
 5. Hjälper inget av ovanstående kontakta lämplig service

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Panntrycket ändras med temperaturen, stigande temperatur höjer trycket och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand.

En viss pendling är normalt. Om trycket sjunker konstant så kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet kan röra sig om läckage. Kontakta din installatör eller ett av våra auktoriserade serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

I de fall man manuellt vill stoppa värmeproduktionen under t.ex sommarmånaderna gör man enligt följande:

 1. Börja med att välja och gå in under fliken ”värmepump” i grundmenyn.
 2. Gå sedan in under ”driftläge” (meny: 4.2) och välj manuell drift (om det inte redan är valt).
 3. Bocka därefter ur valet ”värme” , ni har då manuellt valt att stoppa värmeproduktionen.

OBS Glöm inte att återgå till normal drift i god tid innan hösten så värmeproduktionen åter är tillåten när värme önskas.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

När kompressorn på värmepumpen inte klarar av att fylla energibehovet helt själv, så måste det användas någon form av tillsats. I de flesta fall är tillsatsen en intern elpatron, men det finns även externa tillsatser i form av pellets, olja, gas, med mera.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det finns tre olika komfortlägen för varmvattentemperaturen; ekonomi, normal och lyx. Lyx ger mest varmvatten. Val av komfortläge gör man i meny 2.2.

Observera att beroende på val av komfortläge så kan energikostnaderna förändras.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vattnet i spillkoppen kan bli geléaktigt om det blir mikrobiologisk tillväxt i den. Kontrollera att luftfiltren är rena och hela. Om filtret släpper igenom damm hamnar dammet till slut i spillkoppen, vilket det kan leda till att avrinningen från spillkoppen blir igensatt. Bakterietillväxt kan även ske på bakvägen från golvbrunn via kondensavledningsrör.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Har du tappat bort din användarmanual till din NIBE-produkt? Ingen fara.

Ladda ner en ny användarmanual här.


När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.

Mer information om vår garanti och NIBE Trygghetsförsäkring.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

 1. Leta efter lösning genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning
 2. Kontrollera att samtliga termostater är öppna
 3. Kontrollera att säkringar och jordfelsbrytare ej är utlösta
 4. Kontrollera att rätt driftläge är valt
 5. Kontrollera eventuella filter
 6. Kontrollera att dina radiatorer är urluftade
 7. Kontrollera att din anläggning är urluftad enligt instruktion i manual
 8. Leta upp serienumret till din NIBE-produkt och uppge det vid behov av service

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Anmäl ett produktfel till din installatör eller ett av NIBEs auktoriserade serviceombud. Vi tar inte mot anmälan av dig som privatperson, eftersom vi vill skydda dig mot eventuellt betalningsansvar om det inte är ett garantifel. Om garantitiden gått ut behöver du eventuellt även kontakta ditt försäkringsbolag.

De flesta av våra produkter har NIBE Ttrygghetsförsäkring som håller dig som konsument trygg i sex år. Läs mer om NIBE Trygghetsförsäkring >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

När du köper en värmepump från NIBE ingår 3 års garanti.

Misstänker ni fel under garantitiden vänder ni er dit produkten är köpt för anmälan (hustillverkare/installatör).

Efter garantitidens utgång vänder ni till er installatör eller NIBE serviceombud.

De flesta av våra produkter har NIBE Trygghetsförsäkring som håller dig som konsument trygg i sex år. [Läs mer om NIBE Trygghetsförsäkring >](https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring)

Har ni en gällande trygghetsförsäkring vänder ni er till Arctic för anmälan då det är de som handlägger och administrerar försäkringen.

Arctic når man dagtid på 08-7460560. Vid kontakt är det lämpligt att ha produktens 14-siffriga serienummer tillhanda.

Mer information om trygghetsförsäkring hittar ni på hemsidan här


Anod finns endast i emaljerade beredare och då har produktbeteckningen ett E på slutet t.ex. Compact 100-E eller F1255-E.

Rätt effektstorlek på värmepumpen ger den bästa driften, även om tillsatsen får gå in och stötta ibland. Detta händer exempelvis under de kallaste dagarna på året. Man kan undvika att tillsatsen går in, genom att välja en större effektstorlek på sin värmepump. Men det är på bekostnad av att kompressorn under daglig drift får göra många starter, vilket förkortar kompressorns livslängd.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det är normalt med 4 000-16 000 kompressorstarter per år. Antalet kompressorstarter beror främst på antalet driftstimmar, men även andra parametrar kan påverka antalet starter. Antalet kompressorstarter och drifttimmar varierar på hur anläggningen ser ut och hur den är dimensionerad.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Periodisk höjning innebär att kompressorn tillsammans med tillsatsen höjer temperaturen i varmvattenberedaren. Det görs för att förhindra eventuell bakterietillväxt. Du kan själv ställa in hur ofta det ska göras. Vår rekommendation och fabriksinställning är var 14:e dag.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Panntrycket ändras med temperaturen. Stigande temperatur höjer trycket, och sjunkande temperatur sänker trycket. Man kan säga att tryck och temperatur går hand i hand och att en viss pendling är normalt.

Om trycket sjunker konstant, kan det tyda på luft i systemet. Om trycket sjunker trots avluftning av systemet bör lämplig service kontaktas då det kan röra sig om läckage.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ett MS-Larm uppstår på grund av att motorskyddet har löst ut.

 1. Kontrollera fastighetens huvud- och gruppsäkringar
 2. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Reservläget ställs in med strömställaren som ser olika ut beroende på modell. Läs Vad betyder reservläge? innan du gör omställningen.

Kom ihåg att sedan ställa tillbaka NIBE-produkten till normalläge annars fungerar inte styrningen, vilket kan leda till förhöjda energikostnader.

Om shunten är ställd för högt och du har golvvärme kan golvet ta skada.


Reservläge

Om du har en NIBE-produkt som har en liknande strömställare, drar du strömställaren till Reservläge som illustrerats med ett utropstecken i en triangel.


Reservläge på värmepump

Om du har en NIBE-produkt med strömbrytare ska den vridas eller tryckas så att den hamnar Reservläge som illustrerats med ett utropstecken i en triangel och/ eller en hand.


Öppna shunten

På vissa produkter måste shunten öppnas manuellt för att få ut värme till radiatorer/golvslingor. På den här modellen med arm, vrids plastskruven som är placerad till vänster, till Handläget. Det är då möjligt att ändra shuntarmens läge manuellt. När armen justeras mot 10 (större prickar) blir det mer värme som skickas ut till värmesystemet. Om du har golvvärme kan golven ta skada av för hög temperatur. Börja med att ställa shunten på andra punkten (ca 25%).


Shuntmotor-ESBE

På den här modellen (Shuntmotor-ESBE) trycks ratten in för att justera in rätt temperatur. Fullt mot blått (skala på shuntratten) ger ingen värme och fullt mot rött ger full värme. Om du har golvvärme kan golven ta skada av för hög temperatur. Börja med att ställa shunten mellan blått läge och mittenläge (ca 25%).


Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Reservläget är ett tillfälligt läge som används vid driftsstörningar och i väntan på service när tillsatsdrift av någon anledning inte kan aktiveras. I reservläge är endast cirkulationspumpen och delar av elpatronens effekt i drift, vilket innebär en högre driftkostnad. När reservläget är aktiverat så är displayen släckt.

Beroende på modell av bergvärme- eller frånluftsvärmepump, kan produktionen av varmvatten blockeras vid reservläge. På modeller med statuslampa lyser lampan gult när produkten är i reservläge.

Hur ändrar jag till reservläge? >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larm 900 innebär att inget land är valt i meny 5.12. Tryck på knappen OK, när larmtexten visas i displayen så kommer du automatiskt till menyn för landsval. Markera aktuellt land och tryck på knappen OK. Tryck sedan på knappen bakåt för att komma ur menyn. Larm 900 är nu återställt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Värmepumpen styrs av en utegivare i samarbete med värmekurvan. Värmepumpen vet därmed inte om att det finns en kamin som hjälper till med värmen. För att erhålla bästa komfort finns två alternativ, med och utan innegivare.

Utan innegivare

När du eldar i kaminen, så ställ ned radiatortermostaterna till önskad rumstemperatur i de rum som kaminen värmer. Värmen från kaminen stänger radiatorerna, men du har fortfarande varmt i de rum som kaminen inte värmer.

Med innegivare

Tänk på att placeringen av innegivaren är viktig. Om innegivaren placeras för nära kaminen, så påverkas den av kaminens värme och temperaturen i huset sjunker. Det kan resultera i att rum som finns längre bort från kaminen blir kalla. Därför rekommenderar vi att innegivaren inte skruvas fast utan man provar sig fram för att få bästa placering i din bostad för att jämn komfort ska uppnås.

Tänk på att innegivaren inte ersätter värmekurva eller utegivare då innegivarens funktion är beroende av både utegivare och korrekt inställd värmekurva.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och vi på NIBE satsar stora resurser på utveckling, för att våra produkter ska vara så energisnåla, effektiva och driftsäkra som möjligt. Även myndigheter ställer högre krav på energihushållning och det har bland annat resulterat i Boverkets byggregler som ställer höga krav på att få ned energiförbrukningen.

Om man jämför med äldre anläggningar så har det hänt mycket de senaste åren, när det gäller energieffektivitet. Sedan vi på NIBE lanserade vår första värmepump har COP stigit med ca 1% varje år. Värmepumparna blir allt mer effektiva för varje år som går.

Vid byte av värmepump är det viktigt att anläggningen kontrolleras så att borrhål och andra delar av värmeanläggningen klarar av den höjda verkingsgraden som dagens effektiva värmepumpar. En höjd verkningsgrad ställer högre krav på bland annat kollektorn.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det är normalt med 50–100 liter kondensvatten per dygn, och beror på modell, driftläge och luftfuktighet.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Beroende på luftfuktigheten bildas kondensvatten som vid minusgrader riskerar att frysa till is. Vid isbildning på gallret kan man göra en Flätkavisning i innedelen (VVM/SMO).

 1. Välj "Min anläggning" i menyn
 2. Gå till "4.9 Avancerat" och därefter till "4.9.7 Verktyg"
 3. Välj det översta alternativet "Avisning fläkt"
 4. Gå tillbaka till huvudmenyn
 5. Färdigt

Nu kör maskinen ett avisningsprogram och bör bli av med all is på gallret och i fläkttrumman. I och med det så gör maskinen den här proceduren en enda gång. Om isbildningen återkommer kan man köra den här proceduren igen eller välja ”kontinuerlig avisning”, vilket betyder att F2120 kör en fläktavisning var 10e avfrostning.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Beroende på luftfuktigheten bildas en hel del kondensvatten, som vid minusgrader riskerar att frysa till is under din värmepump. Större isbildning under värmepumpen kan medföra skador som ej täcks av garantin. Därför är det extra viktigt att tillgodose en god dränering från värmepumpen.

För modellerna NIBE Fighter 2015/2020/F2025 finns tillbehöret KVT 11 (Kondensvattentråg) som förbättrar avledningen av kondensvattnet. NIBE F2026, F2030, F2040, F2120, AMS och F2300 levereras med inbyggt kondensvattentråg och kan kompletteras med tillbehöret KVR 10 (Kondensvattenrör).

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Låg frånluftstemperatur innebär att frånluften (rumsluften) har sjunkit under 16 °C. Kompressordrift blockerad.

Låg frånluft kan bero på :

 • Sänkt värmeinställningar på värmepumpen eller sänkta termostater.
 • Läcker in luft i kanalsystemet t.ex. från kall vind.

Se våra filmer NIBE visar hur.

De visar dig hur du ska sköta om din värmeanläggning på bästa möjliga sätt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Rengöring av luftfiltret i en frånluftsvärmepump ska ske regelbundet, hur ofta beror bl.a. på mängden damm i ventilationsluften. Prova er fram till vad som är lämpligt för er värmepump.

Ni får en påminnelse om filterrengöring i displayen. Fabriksinställningen för påminnelsen är var tredje månad (ändringsbart) , om strömmen bryts till produkten börjar tidräkningen om från början. Även om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta påverkar filtrets effektivitet. Byt det därför efter ca. 1 år. Vi rekommenderar även regelbunden rengöring av från- och tilluftsdonen. Kontrollera att donens inställning inte ändras när du rengör.

Nya filter kan beställas här: Beställ filter >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Universalfiltret med artikelnummer 434321 passar alla våra frånluftsvärmepumpar.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ja tillfälligt, normalhastigheten ställs in vid ventilationsinjusteringen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Nej, de ställs in vid ventilationsinjusteringen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ett TB-Larm på en frånluftvärmepump betyder att elpatronens temperaturbegränsare har löst ut.

 1. Stäng av produkten
 2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 3. Återställ temperaturbegränsaren enligt manual
 4. Starta om produkten
 5. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larmindikering A-01 är ett filterlarm och är en påminnelse att rengöra eller byta filter i din frånluftvärmepump eller om du har en FLM-enhet kopplat till din bergvärmepump.

Skaka/dammsug filtret rent. Nya filter kan beställas här: Beställ filter >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larmindikering A-03 är ett larm som innebär att högtryckspressostaten (HP-Larm) eller lågtryckspressostaten (LP-Larm) har löst ut.

 1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen ej är igensatta
 2. Lyssna att frånluftfläkten snurrar
 3. Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
 4. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 5. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
 6. Kontrollera att cirkulationspumpen går
 7. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
 8. Igensatt smutsfilter på värmesystemet är en möjlig felorsak och bör i så fall kontrolleras av behörig VVS-installatör
 9. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larmindikering A-05 är ett Kaminlarm. Ett extra tillbehör till vissa modeller som känner av tryckskillnaden mellan skorstenen och kaminens uppställningsrum.

Återställs larmet inte automatiskt efter avslutad eldning så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Larmindikering A-011 eller A-11 innebär att det finns ett Larm A-03 samtidigt som ett filterlarm A-01.

 1. Läs om larm A-01
 2. Läs om larm A-03
 3. Starta om produkten
 4. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

I normal drift visas den verkliga rumstemperaturen på innedelens display och på fjärrkontrollen. Vid första trycket på plus- eller minusknappen visas inställd temperatur. Vid andra trycket görs en ändring av det inställda värdet.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Stäng av Luftjonisatorn, håll sedan knappen för "iFEEL" och "FAN" inne samtidigt i minst 5 sekunder så tänds lamporna igen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vi rekommenderar att du rengör luftfiltret minst var tredje månad. Om det finns mycket damm i filtret efter tre månader, bör du rengöra filtret oftare. Damm i filtret kan beror på olika saker, pågående renovering eller husdjur.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 1. Lyft på locket på innedelen, där finns en knapp till höger om luftfiltren
 2. Trycka på knappen för att ändra maskinen driftläge mellan Avstängd – Kyla – Värme

I värmeläge är inställningen 21°C och hög fläkthastighet och i kylläge är inställningen 25°C och hög fläkthastighet.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Du ska inte rengöra dina solcellspaneler eftersom det finns risk för att du repar glaset, låt regn och vind gör jobbet istället. Låt snön ligga kvar om inte taket kräver snöskottning.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det finns en inbyggd säkerhetsfunktion i växelriktaren som gör att produktionen av el på nätet både internt och externt stoppas.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

På kvällen när det är mörkt är växelriktaren avstängd. Den kan även vara avstängd under dagtid beroende på ljusförhållanden, om spänningsnivån är för låg kan det medföra att växelriktaren inte tänds trots att det är spänning från taket.

Kontrollera växelriktaren när det är soligare ute.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vid samtida köp av solcellspaneler tillsammans med en värmepump från NIBE gäller vår sexåriga NIBE Trygghetsförsäkring.

Om du enbart köper solcellspaketet lämnar NIBE 3 års garanti på hela solcellspakete. Därutöver erbjuder vi ytterligare 2 års materialgaranti på växelriktaren. På själva solcellspanelerna ger vi totalt 10 års garanti, enligt vår NIBE 3 år standardgaranti + 7 år materialgaranti.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det är inget fel på anläggningen. Displaymeddelandet "Grid voltage too high” eller "VAC failure" betyder att växelriktaren har nått sin max spänning 255,3v (Enligt SS-EN 50438) och stänger ner. Växelriktaren startar upp igen när spänningen sjunkit till ca 235–240v.

Om du får displaymeddelandet ofta rekommenderar vi att du kontaktar din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Turbulatorerna åstadkommer turbulens av rökgaserna, vilket medför att större energimängd överförs till pannvattnet. Vid vissa skorstenstyper kan temperaturen bli så låg att risk för kondens i rökkanalen kan uppstå. För att höja temperaturen i skorstenen kan turbulatorerna dras ut. Se manual för mer utförlig information.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vid ofullständig förbränning bildas tjära i förbränningsgaserna som kondenseras på pannans väggar. Kondensering av tjärämnen kan därmed medföra att spjället blir trögare att justera. När pannan är ny och dess ytor är svala kan en större kondensering ske vilket påverkar spjället i större grad. Detta problem är tillfälligt och bör försvinna efter en tid, förutsatt att eldningen sker korrekt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Våra pelletsbrännare hanterar 6–10 mm pellets. Om du byter storlek eller leverantör av pellets kan brännaren behöva justeras eller trimmas. Läs mer i produktens manual.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vedex 1000

 1. Lägg en vedbit diagonalt över rosterhålet (hålet i keramiken) och på den staplar du ett lager med ved.
 2. Lägg så mycket papper så nära mot dig det går på pannan.
 3. Se till att direktspjället är intryckt helt samt att brännkammarluckan är öppen
 4. Tänd papperet och låt veden brinna tills en jämn glödbädd bildas, det tar mellan 10–20 minuter
 5. Sprid ut glödbädden jämnt över hela keramiken
 6. Öppna dragluckan och stäng brännkammarluckan och lägg på mer ved och dra ut direktspjället till underförbränningsläge

Vedex 3300

 1. Lägg en vedbit diagonalt över rosterhålet (hålet i keramiken) och på den staplar du ett lager med ved
 2. Lägg så mycket papper så nära mot dig det går på pannan
 3. Vrid rökgastermostaten så långt det går till vänster (motsols) så att fläkten startar
 4. Tänd papperet och låt luckan vara öppen tills att elden tagit sig, stäng luckan
 5. Låt veden brinna tills en jämn glödbädd bildas, det tar mellan 10-20 minuter
 6. Sprid ut glödbädden jämnt över hela keramiken
 7. Nu kan du lägga på mer ved
 8. När veden brunnit ut, vrider ni rökgasvredet tills den precis stannar

Gör en markering på din Vedex när du har eldat några gånger och hittat ett bra läge. När du nästa gång lägger i ved och vrider rökgasvredet till samma markering, så stannar pannan själv vid önskad temperatur. Rökgastemperaturen bör ligga mellan 200–250 grader.

Tänk på att inte blockera rosterhålet med ved. Det undviker du genom att stapla veden väl. Lägg de första tre veden enligt bilden och därefter staplas veden som vanligt.

Hur eldar man i en vedpanna

FC är en förkortning för fotocell. Siffran efter FC är ett procenttal, som säger hur mycket ljus som fotocellen registrerar i realtid. Med hjälp av FC ser du att anläggningen fungerar. Vid låga procenttal är dags att rengöra fotocellen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Beredaren tar ingen skada av att stängas av, så länge som den står i ett rum som inte utsetts för frost. Om du väljer att stänga av beredaren bör du tänka på att det kan bli bakterietillväxt i stillastående vatten. Var därför försiktig med att använda gammalt vatten som stått still en länge tid, när ni startar upp beredaren igen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Hur mycket varmvatten som du kan få ut av din varmvattenberedare beror på vilken modell du har.

Se alla våra modeller av varmvattenberedare >

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

NIBE Eminent och NIBE EL kan monteras liggande. Övriga varmvattenberedare måste monteras stående.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

För bästa driftförhållande rekommenderas en inställning på 70–75°C (max 80°C)

Så här ställer du in termostaten

Termostaten har position 5 (se bild nedan), men utseende och placering av termostaten kan skilja mellan olika varmvattenberedare.

Var sitter termostaten på en varmvattenberedare?

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Då vi använder SMS för att kommunicera med värmepumpen och mobiltelefonen så krävs det att operativsystemet tillåter att applikationerna får skicka och ta emot SMS.

Android eller iOS tillåter idagsläget inte den funktionen.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Ja, det finns en app för Android och en för iOs. Du hittar NIBE Uplink enklast genom att söka efter NIBE Uplink i Google Play eller i App Store.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Beroende på versionen i din anläggning samt vilka tillbehör som är inkopplade till anläggningen så kan det finnas olika kommandon. En uppdaterad lista på kommandon finns i manualen till SMS 40.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 1. Kontrollera att du har pengar på SIM-kortet som du har i SMS 40
 2. Kontrollera att SIM-kortet är aktiverat
 3. Kontrollera att PIN-koden är avaktiverad
 4. Kontrollera att du har mottagning till SMS 40, det kan du se i anläggningens meny.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 1. Kontrollera att batteriet i SMS 40 har spänning
 2. Kontrollera att bygeln för batteridrift är flyttad.

SMS 40 använder inte batteriet när anläggningen är igång utan det är enbart när den är avstängd.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Det ska vara ett 9V batteri som bör vara alkaliskt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

För att SMS 40 ska kunna svara på kommandon som skickas, måste numret som man skickar från vara tillagt i anläggningen. Om man skickar ett felaktigt kommando får man ett sms med giltiga kommandon som svar.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Avser RCU 10 och RCU 11

 1. Kontrollera att du har pengar på SIM-kortet som finns i RCU-enheten
 2. Kontrollera att kortet är aktiverat
 3. Kontrollera att PIN-koden är vara avaktiverad

Kontrollera inställningar genom att gå in i RCU:n via en dator. Mobilnumret ska anges enligt följande +4670XXXXXXX i RCU , dvs +46 ska stå framför mobilnumret och första nollan skrivs inte ut.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Det finns en bra startguide i Monterings- och Skötselanvisningen. Fungerar det inte trots att du följt guiden så kan du höra av dig till NIBE för ytterligare hjälp.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Avser RCU10, RCU20, RCU11

 1. Om du har Java version 7 eller högre så krävs det en uppdatering av mjukvaran i själva RCU:n.Uppdateringen med instruktioner hittar du här >
 2. Kontroller om du har Java installerat på datorn. Installera programmet och kontrollera så att det fungerar. Det medföljer en fungerande Java-version på skivan som levereras med RCU-enheten. Om du uppdaterar till en högre version än 6 av Java, så behöver du även uppdatera RCU:n.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Du kan inte ändra ditt lösenord. För att få RCU 11 återställd, om du exempelvis har glömt ditt lösenord, så måste den skickas till NIBE för en fabriksåterställning.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Troligtvis har din anläggning en äldre version på mjukvaran än vad SMS 40 kräver.

Kontrollera displayversionen på sista fliken under serviceinfo i meny 3.1. SMS 40 fungerar från displayversionen 1032. Har du en lägre version, kontakta din installatör för uppgradering av mjukvaran.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

 • Alla frågande kommandon börjar med ett frågetecken: (?)
 • Alla styrande kommandon börjar med ett utropstecken: (!)
 • Det ska inte vara något mellanrum mellan frågetecknet/utropstecknet och själva texten. Exempelvis: ?status
 • Kommando: !rumtst1_20 innebär att du önskar att rumstemperaturen ska vara 20° på klimatsystem 1
 • Använd ett understräck: _ som mellanrum mellan kommandot rumst1 och värdet 20

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er

Först måste startdatum och stoppdatum ställas in för hand på anläggningen i meny 4.7. Förslagsvis använder du ett stoppdatum långt fram i tiden, så att du med SMS 40 kan aktivera och avaktivera funktionen allt efter dina önskemål.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

SMS-menyn är flyttad till meny 4.1 i nyare versioner av mjukvara. Således är den direkt under menyn värmepump eller anläggning och plusfunktioner.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vi rekommenderar att använda 4GB eller lägre.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Vi har samlat all information gällande MODBUS på sidan proffs.nibe.se//Kommunikation Där finns bland annat larmlistor, FAQ mm.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.

Kontakta en installatör i ert område som känner till era förutsättningar.

Sök installatör

Uppkoppling med myuplink

1. Se till att ha en stabil internetuppkoppling

Uppkopplingsinstruktion myUplink

2. Ladda ner appen myUplink, öppna appen, sök fram din produkt och parkoppla den

myUplink kopplas ihop med NIBE S-serien. NIBE F-serien kopplas till NIBE Uplink.

Läs om hur du kommer igång med NIBE Uplink.

 1. Kontrollera så att värmepumpen är uppkopplad mot WiFi eller Ethernet under meny 5.2
 2. Kontrollera att värmepumpen är uppkopplad mot myUplink: I meny 5.1 ska det stå "Ansluten"
 3. Står det "ej ansluten" börja med att stänga av router och värmepump i minst 20 minuter
 4. Starta först om routern och kontrollera att den är uppkopplad till internet
 5. Starta därefter värmepumpen


För att ni ska få en notis i er NIBE S-serie produkt om att det finns en ny mjukvara tillgänglig, så krävs det att:

 1. Anläggningen är uppkopplad mot internet
 2. Ni har ett konto på myUplink
 3. Anläggningen är ansluten mot myUplink

Läs hur ni kopplar upp er produkt till myUplink här.


Ämne som cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen och som genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras. Vid förångningen upptar köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi.  

På NIBE har vi alltid konstruerat våra värmepumpar för att innehålla så lite köldmedium som möjligt. De flesta traditionella syntetiska köldmedium är av typen HFC:er. Dessa klassas som så kallade F-gaser (fluorbaserade växthusgaser) och används typisk i bergvärmepumpar (till exempel R407 C och R410A). Dessa har ett förhållandevis högt GWP-värde (Global Warming Potential). GWP-värdet är ett mått på hur starkt köldmediets växthuspåverkan är om det läcker ut i atmosfären. 

Användningen av HFC-köldmedier behöver fasas ut i enlighet med EU:s direktiv och ersättas med mer hållbara köldmedier. Ett alternativ är syntetiska köldmedier med lågt GWP, men ännu bättre är naturliga köldmedier. För att kunna utforma värmepumpar med lågt GWP är branschen beroende av både köldmediumproducenter och komponenttillverkare. Hårt arbete och omfattande forskning gör att utvecklingen går framåt. NIBE ligger i framkant när det gäller användandet och utvecklingen av mer hållbara köldmedier. Vårt långsiktiga mål är att använda köldmedier med ett GWP under 150. 


Naturligt köldmedium

Naturliga köldmedier har de lägsta GWP-värdena. Det mest lämpliga naturliga köldmediet heter R290 och har ett GWP på endast 3. Ända sedan slutet av 90-talet har vi på NIBE använt det i flera av våra frånluftsvärmepumpar. Även vår senaste modell av luft/vattenvärmepump NIBE S2125 arbetar med R290.


Klimatvänligt köldmedium

Syntetiska köldmedier med lågt GWP lämpar sig för vissa typer av värmepumpar. På NIBE använder vi det syntetiska köldmediet R32 med ett GWP på 675 i vår nya luft/vattenvärmepump NIBE F2050.  

  

_

Hitta rätt

orderavdelningen

Hittade du inte svaret på din fråga?

fornybar energi

Hur går ett värmepumpsköp till?

mamma och son

Hitta rätt värmepump på 1 minut